Lukijoilta

Ahtisaaren työpanosta
on syytä arvostaa

Meillä on harvinaisen vahva presidenttiehdokasvalikoima, monta hyvää naista ja miestä tarjolla.

Unohtamatta presidenttien Paasikiven ja Kekkosen onnistunutta työtä ja jopa sukkulointia Neuvostoliiton suhteissa rauhan ja yhteistyössä toteaisin Presidentti Ahtisaaren työsarasta seuraavaa:

Ahtisaaren valinta viime vaaleissa oli suuri siunaus näille viime vuosille. Maapalloistuminen, eurooppalaistuminen, yhteydet niin YK:hon kuin muihinkin kansainvälisiin järjestöihin sekä tuttavalliset suhteet moniin hallituksiin ja valtiopäämiehiin ovat olleet avuksi korvaamattomassa muodossa maamme tunnetuksi tekemisessä ja kansainvälisyydessä.

Ja ehkä arvokkain työ häneltä on tullut suomalaiselle teollisuudelle ja viennille kauppavaltuuskuntien portinavaajana ja arvovallan nostajana. Puheet matkojen kuluista ovat joutavanpäiväisiä. Myös arvostan suuresti hänen pitämäänsä lupausta hoitaa yhteydet kotimaassa maakuntamatkojen muodossa, josta on toisaalta ollut taas seurauksena presidentti-instituution arkipäiväistyminen. Ne kansalaiset ja media, jotka ovat puuttuneet hänen fyysisiin ongelmiinsa, ansaitsevat hävetä.

Isänmaan ja paremmin toimeentulevan Suomen puolesta!

Toivottavasti "loppukilpailusta" tulee rehti.
Matti Airola
Pankinjohtaja, Turku