Lukijoilta

Raisio kohtelee perheitä epäoikeudenmukaisesti

TS/Robert Seger<br />Raisiossakin suljetaan päiväkoteja kesäseisokin ajaksi. Osaltaan tämä pahentaa hoitolasten siirtorulettia. Kirjoittaja onkin huolissaan siitä, että hoitajat vaihtuvat tiheään.
TS/Robert Seger
Raisiossakin suljetaan päiväkoteja kesäseisokin ajaksi. Osaltaan tämä pahentaa hoitolasten siirtorulettia. Kirjoittaja onkin huolissaan siitä, että hoitajat vaihtuvat tiheään.

Raision kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä olla jatkamatta määräaikaisten perhepäivähoitajien työsuhteita on perusteltu sillä, että kyseinen toiminta ei olekaan säästämistä, vaan puhutaan järkeistämisestä. Kuinka tällaista sanaa voidaan edes käyttää tässä yhteydessä, kun kysymyksessä ovat lapset ja heidän kehityksensä.

Tuleekin muistaa, että päiväkodeista on kesän aikana pois 150 lasta ja perhepäivähoidosta 60. Tästä viimeistään pitää laskea se tilanne, että määräaikaisilla perhepäivähoitajilla on kesän ajaksi työtä tarjolla. Hoidettavia lapsia siis riittää. Palkkaa ei siis suinkaan makseta työstä, jota ei ole. Perhepäivähoitajat ovat myös ainoa henkilöstöryhmä, jonka palkka on suoraan sidoksissa hoidettavien lasten lukumäärään. Raision kaupungilla on aivan varmasti palkkalistoillaan henkilöitä, joiden työmäärä syystä taikka toisesta ajoittain vähenee ja korkeata palkkaa joudutaan maksamaan, vaikka työtä ei juuri olisikaan (tässä tarkoitan myös ylimpiä virkamiehiä).

On todella epäoikeudenmukaista toimintaa niitä perheitä kohtaan, jotka ovat hakeneet lapselleen vakituista ja jatkuvaa hoitopaikkaa, että heidän lapsiaan siirrellään järkeistämisen nimissä hoitajalta toiselle. Tilanne saattaa olla hurjimmillaan seuraava: Matti on kesän kotona päiväkodista ja Maija siirtyy perhepäivähoidosta hänen tilalleen kyseiseen päiväkotiin, joka suljetaan kesäseisokin ajaksi. Taas uusi sijoitus: joko toiseen päivystävään päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Taas uudet, vieraat hoitajat ja hoitolapset. Kesäseisokin jälkeen jälleen paluu mahdollisesti Matin paikalle päiväkotiin ja kun Matti saapuu kesälomalta takaisin hoitoon on Maijan vuoro vaihtaa taas johonkin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Onko Maija voinut saada kesän aikana jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, jotka päivähoidon tulee myös hänelle taata? Ei ole kysymys siitä, etteikö henkilökunta olisi ammattitaitoista tai työnsä osaavaa. Maija vain joutuu vaihtamaan hoitopaikkaa tänä kesänä niin usein, että hän jää vieraaksi monille ja hyvin monet ovat hänelle vieraita. Kuka ottaa vastuun niistä vaurioista, jotka saattavat tällaisten toimien myötä näkyä vasta vuosien kuluttua?

Nyt oivallettua säästökeinoa käytetään varmasti tulevinakin vuosina (todellinen markkamäärä olisi mukava tietää). Palkattaessa syksyllä uusia määräaikaisia hoitajia on ilmoitettava kiertelemättä, että työsuhde päättyy varmasti keväällä. Ja jotta voidaan puhua järkeistämisestä, tulee niiden perheiden lapset, jotka ovat kesäajan poissa kunnallisesta hoidosta, sijoittaa kyseisille määräaikaisille hoitajille. Ei luulisi olevan ylitsepääsemätön järjestelmä saada kohtaamaan toisensa niin määräaikaiset lapset kuin hoitajatkin.

Eikä mikään varmaankaan estä sitä, etteikö Reilu Raisio voisi olla nimensä veroinen ja tulevaisuudessa vakinaistaisi niin perhepäivähoitajia kuin muitakin määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitään!
Raision kaupungin toimihenkilöt KTV ry. 396
puheenjohtaja
Anne Sinilaakso