Lukijoilta

Ehtoolliskirkkoon
pettyneelle

Turun Henrikinseurakunnan järjestämään hiljaisen viikon ehtoolliskirkkoon vanhuksensa tuonut oli pettynyt (TS 10.4.). Olemme siitä pahoillamme, sillä seurakunnassamme pyritään juuri nyt erityisesti panostamaan vanhustyöhön.

Keskellä päivää järjestetty tilaisuus kesti harkitusti vain 45 minuuttia, sillä kokemus on osoittanut, että hyvin iäkkäille osanottajille tämä on sopiva mitta. Paluukuljetuksen varaamisessa tapahtui todella kirjoittajan kuvaama aikatauluvirhe, mitä pyydämme anteeksi. Näin joskus käy, kun on monta järjestäjää ja paljon tilaisuuksia. Otamme asianosaisiin henkilökohtaisesti yhteyttä.

Hartaushetkien pitämisestä vanhusten hoitolaitoksissa sovitaan laitoksen johtajan tai sosiaalihoitajan kanssa, yhden asukkaan toivomuksen perusteella ei yhteisiä tilaisuuksia voida järjestää. Sen sijaan toivomukset henkilökohtaisista käynneistä pyritään toteuttamaan.

Henrikinseurakunnan alueella asuu runsaat 3 300 yli 65-vuotiasta, joiden luona kotikäyntejä ja syntymäpäivävierailuja tekee seitsemän pappia ja kolme diakoniatyöntekijää muiden tehtäviensä ohella. Siksi käyntiä joutuu joskus odottamaan.

Seurakuntamme alueella tehtiin helmikuun aikana laaja selvitys kotona asuvien yli 70-vuotiaitten avuntarpeesta ja odotuksista. Kysely postitettiin 2166 kotiin, ja vastauksia käsitellään parhaillaan. Näiden tulosten pohjalta pyrimme entistä paremmin palvelemaan niin vanhuksia kuin heidän omaisiaan.
Erkka Nurmi
Henrikinseurakunnan kirkkoherra