Lukijoilta

Pyörätie
puhtaaksi

Mikseivät kaupungin harjakoneet lakaise pyörätie-merkillä varustettua Vanhaa Hämeentietä puhtaaksi sepelistä. On kohtuutonta jättää yleinen pyörätie yksittäisten kiinteistönomistajien hoidon varaan.
Pyöräilijä