Lukijoilta

Albaanipakolaisten
on voitava palata

Nyt suunnitellaan albaanipakolaisten hajasijoittamista ympäri Eurooppaa. Silloin serbit saisivat lopullisesti toteutetuksi sen mihin ovat pyrkineetkin, eli etnisen puhdistuksen. Sitä paitsi albaanit joutuisivat vieraaseen kulttuuriin, eroon perheistään.

Pulmia syntyisi myös niissä maissa, joihin albaaneja yritettäisiin sijoittaa. Kestäisi kauan, ennen kuin he sopeutuisivat riittävästi kieleltään ja kulttuuriltaan erilaiseen yhteiskuntaan voidakseen toimia sen täysvaltaisina jäseninä.

Kaikille osapuolille, mutta etenkin albaaneille itselleen, olisi parempi mikäli heille toimitettaisiin ylimenokauden aikana apua lähellä heidän kotiseutujaan, jonne he toivottavasti pian voisivat palata. Jos heistä tehdään vieraan yhteiskunnan loiseläjiä - ja varsinkin jos pakolaisuus jatkuu pitkään - on tuskin luultavaa että he kykenevät palaamaan ja rakentamaan omatoimisesti elinympäristöään.

Naton ilmeisesti hyvässä tarkoituksessa tekemä virhe kertautuu, jos pakolaiset - vielä sen lisäksi että heidät on väkivalloin ajettu pois kotoaan - sirotellaan ympäriinsä vieraitten maitten toisen luokan kansalaisiksi.
Waldemar Takaperko