Lukijoilta

Hallitusohjelma
vei pohjaosan

Päivän pistoissa Aimo Massinen pisteli siitä, että olen arvostellut kansaneläkkeen pohjaosan leikkausta keskustan linjan mukaisesti, mutta en ollut läsnä toisen käsittelyn äänestyksissä. Kritiikki on paikallaan, enkä esteitäni selittele.

Oma pohjaosan leikkausta vastustava kantani kyllä on eduskunnan pöytäkirjoissa viime syksyltäkin kolmannen käsittelyn lausumaäänestyksessä ja erityisesti talousarvioäänestyksessä joulukuussa, jolloin keskusta esitti ylimääräistä määrärahaa pohjaosan leikkauksesta luopumiseksi.

Kansaneläkkeen pohjaosan työeläkevähenteisyys ja myös ns. taitettu indeksi kirjattiin Lipposen hallituksen ohjelmaan, ja ne perustuvat kolmikantapöydän linjauksiin. Hallituspuolueiden linjaukset ovat olleet ratkaisevia.

Tulevaan hallitusohjelmaan keskusta on esittänyt kirjattavaksi kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksen pysäyttämisen ja yhtenäiseen eläkeindeksiin siirtymisen.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)