Lukijoilta

Joukkoliikenne vähäpäästöisin,
silti päästöjä on alennettava

Mielipidekirjoituksessa (TS 7.2.) väitettiin joukkoliikenteen saastuttavan ja annettiin ymmärtää, että ilman henkilöautoja liikenteen saastemäärät olisivat nykyistäkin suuremmat, koska saastuttavaa joukkoliikennettä pitäisi tällöin vastaavasti lisätä.

Väite ei pidä kuitenkaan paikkaansa. Julkisilla kulkuvälineillä pakokaasupäästöt henkilökilometriä kohden ovat tutkimusten mukaan pienimmät. Ylivoimaisesti pahin saastuttaja on henkilöauto, jossa ei ole katalysaattoria. Seuraavaksi tulevat diesel-henkilöauto ja katalysaattorilla varustettu henkilöauto, ja vasta sitten linja-auto.

Turun seudulla liikenteen hiukkaspäästöistä viidennes, typenoksidien päästöistä noin kahdeksasosa, ja hiilivedyistä alle kymmenesosa aiheutuu bussiliikenteestä. Tämäkin on toki liikaa.

Nyt bussikalusto on Turussa sangen vanhaa: yksityisten liikennöitsijöiden kaluston keski-ikä on lähes yhdeksän vuotta, ja liikennelaitoksen bussit ovat tätäkin vanhempia, pääosin 1980-luvulta peräisin.

Parhaillaan käynnissä oleva joukkoliikenteen kilpailuttaminen uudistaa bussikalustoa sangen voimakkaasti, ja samalla hiukkas-, häkä- ja hiilivetypäästöt putoavat alle kymmenesosaan nykyisestä - typenoksidipäästötkin puolittuvat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lisäksi tarjouspyynnöissä kannustetaan varustamaan bussit katalysaattoreilla ja suodattimilla. Toukokuussa liikenteeseen tulee yli kaksikymmentä CRT-suodattimin varustettua uutta bussia. Näissä busseissa puhdistusteho on tarjousvaatimuksia korkeampi: hiilivedyt saadaan puhdistettua käytännössä kokonaan, ja hiukkasetkin 99 prosenttisesti.

Ensi lokakuussa tulee käyttöön parikymmentä uutta bussia, samoin ensi vuoden toukokuussa.

Katalysaattorilla varustettukaan henkilöauto ei ole saasteeton. Talvella merkittävä osa päästöistä tulee autojen käynnistyksestä sekä kylmällä moottorilla ajosta. Lyhyillä matkoilla kylmänäajon osuus voi olla huomattava. Henkilöautomatkoista esimerkiksi noin puolet on alle kuuden kilometrin pituisia. Näillä lyhyillä matkoilla ei katalysaattori ehdi aloittaa puhdistusta käytännössä ollenkaan. Lisäksi henkilöautoilusta johtuva ruuhkautuminen ja nykivä ajo synnyttää eniten päästöjä.

Kaupunkiliikenteessä onkin syytä suosia joukkoliikennettä kävelyä ja pyöräilyä unohtamatta.

Jorma Jäntti