Lukijoilta

Maakaasuputki EU-projektiksi

Turun kaupungissa ja Varsinais-Suomessa joudutaan tekemään lähitulevaisuudessa sähkö- ja lämpöenergian tuottamiseen liittyviä ratkaisuja. Tehtävien päätösten tulee mielestäni edistää maakaasuputken jatkamista Varsinais-Suomeen, ja Uudenkaupungin alueen kautta Tukholmaan sekä sieltä edelleen Saksaan.

Tukholman energialaitoksen edustajan mukaan heillä on selvä kaasun tarve. Ruotsi on ajamassa ydinvoimalaitoksiaan alas, eikä kaasuputken rakentaminen Norjasta ole toteutumassa, joten korvaava energialähde on välttämätön. Saksan nykyinen hallitus valmistelee myös ydinvoimaloidensa alasajoa.

Kun putki viedään Saksaan asti, Venäjän hyvälaatuisen kaasun saaminen alueellemme ja investoinnin kannattavuus ei ole kiinni Suomen ja Ruotsin nykyisestä pienestä kulutuksesta. Kaasun käyttö EU:n alueella kasvaa, ja Venäjän kaasun lisäsaanti muiden kaasulähteiden ehtyessä on elintärkeää Euroopalle.

Varsinais-Suomen kuntien etujen mukaista on toimia yhteistyössä pohjoisen putken rakentamiseksi maakuntamme kautta. Sähköä ja kaukolämpöä Turun seudun kunnille tuottava Naantalin voimala on uudistuksen edessä, ja kaasu on paras valittavana oleva energialähde. Kaasua voidaan käyttää myös mm. kemianteollisuuden raaka-aineena sekä sähkö- ja lämpöenergian tuottamiseen dieselmoottoreilla ns. hajautetussa tuotannossa. Siinä syntyvää lämpöä on mahdollista hyödyntää tehokkaasti pienempienkin asutuskeskusten tarpeisiin. Putken rakentaminen tuo uusia työtilaisuuksia maakuntaamme.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eduskuntavaaleissa valittavan uuden eduskunnan tulee tehdä nopeasti päätökset Suomen perusenergiaratkaisusta. Ydinvoiman lisärakentaminen ei ole tulevaisuuden ratkaisu. Se on vanhanaikaista ja kallista, koska raaka-aineena käytettävä uraani on ehtymässä, ja jätämme ydinsaasteena kestämättömän perinnön tuleville sukupolville. Viidennen ydinvoimalan rakentaminen ei hyödytä millään tavalla Varsinais-Suomen aluetta. Siksi tulevien kansanedustajiemme tulee mielestäni yksiselitteisesti olla maakaasuputken jatkorakentamisen kannalla.

Ehdotankin, että maakuntamme kunnat ja muut yhteistyötahot kootaan toimimaan yhdessä pohjoisen maakaasuputken jatkorakentamishankkeen saamiseksi EU-projektiksi. Hankkeen luonnollinen vetäjä on Varsinais-Suomen liitto, mutta mikäli se ei tartu toimeen, uskon, että muut aktiiviset yhteistyötahot lähtevät viemään asiaa eteenpäin.

Sauli Saarinen
Turun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja