Lukijoilta

Maaseutu voi huonosti

TS/Tuula Heinilä<br />Kirjoittaja on huolissaan maaseudun autioitumisesta. &quot;On ensiarvoisen tärkeää, että meillä toimii suomalainen elintarvikehuolto, eikä olla tuontitavaran varassa&quot;, hän toteaa.
TS/Tuula Heinilä
Kirjoittaja on huolissaan maaseudun autioitumisesta. "On ensiarvoisen tärkeää, että meillä toimii suomalainen elintarvikehuolto, eikä olla tuontitavaran varassa", hän toteaa.

Maaseutu on autioitumassa, ja maataloudesta toimeentulonsa saavat ihmiset ovat menettäneet elämisen edellytykset. Siihen asiaan pitää puuttua nyt heti. Mitä kauemmin aikaa kuluu, sitä vaikeampaa se tulee olemaan. Suomella on mahdollisuus maksaa lisätukea kaksi miljardia markkaa EU:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

Se on väärin, että ihmisten pitää elää tuilla, eikä työstä saamallaan tulolla, mutta kun se nyt kerran on EU:ssa päätetty, niin tuen on oltava sellainen, että sillä tosiaan elää. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä toimii suomalainen elintarvikehuolto, eikä olla tuontitavaran varassa.

On turhaa väittää, että yksi kansanosa yhtäkkiä tulee toimeen joillakin korvaavilla työtilaisuuksilla. Suomi on pieni maa, täällä ei kaikilla ole mahdollista aloittaa jotain uutta tulomuotoa. Ja on huomioitava sekin seikka, että kun yksi maanviljelijä lopettaa, vaikuttaa se välillisesti kolmen muunkin ihmisen työllisyyteen.

Maaseudun palvelurakenne on välttämätön edellytys koko maan asuttuna pitämiselle ja elinkeinojen kehittymiselle maaseudulle. Yhteiskunnan on turvattava palveluverkon säilyminen ja kehittäminen.

Kun EU kerran päättää maatalouspolitiikasta, niin siellä on neuvoteltava Suomen maatalouden parhaaksi. Neuvottelijoita on vaihdettava, jos siellä nyt olevat eivät onnistu. Jos elintarvikkeet joudutaan ostamaan, niin se raha menee ulkomaille. Onhan se järkevää, että raha jää kotimaahan.

Jouni Sahlström