Lukijoilta

Hyvä kunta ei leikkaa
asukkaiden palveluja

Turun Sanomat julkaisi maanantaina 8.2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtajan Jouni Ekurin haastattelun. Haastattelu sisälsi mm. ajatuksia kuntien tavasta käyttää lomautuksia rahojen riittävyyden takaamiseksi. Meillä kuntalaisina ja henkilöstön edustajina on tästä erilainen näkemys.

Ekuri toteaa, etteivät lomautukset ole mitenkään poikkeuksellinen työelämän ilmiö. Ekurin mukaan kunnatkin voisivat lomauttaa henkilöstöään silloin, kun rahat eivät riitä.

Ekuri jättää tässä huomioimatta asian, jonka hän hyvin tietää: kuntien ja yritysten toiminta-ajatukset ovat erilaiset. Hyvä yritys tuottaa voittoa, edellytyksenä on esim. tuotteitten menekki. Hyvä kunta puolestaan huolehtii kuntalaisten palveluista varaamalla riittävästi rahaa sekä lakisääteisiin että niihin palveluihin, jotka vaaleilla valitut kuntalaisten edustajat ovat päättäneet tarjota kuntalaisille.

Lomautus ei tuo lisää rahaa, vaan leikkaa palveluita.

Pääluottamusmiehet:
Maija-Liisa Jernström, KVL

Tarmo Järvinen, KTN

Kirsti Rämänen, TNJ

Marja von Porat, Akava-JS

Rauno Tuovinen, Akava-JS