Lukijoilta

Kotiäidit ja vanhukset arvoonsa

Lehtikuva<br />&quot;Vanhusten kautta siirtyvät arvot ja ajatukset, jotka on koeteltu monessa myrskyssä. Niiden avulla perheet pysyivät ennen kasassa, lapset kasvatettiin vastuullisiksi ja yhteiskuntakelpoisiksi&quot;, muistuttaa kirjoittaja.
Lehtikuva
"Vanhusten kautta siirtyvät arvot ja ajatukset, jotka on koeteltu monessa myrskyssä. Niiden avulla perheet pysyivät ennen kasassa, lapset kasvatettiin vastuullisiksi ja yhteiskuntakelpoisiksi", muistuttaa kirjoittaja.

Lääkäripäivillä paneuduttiin tuhoamisen kulttuuriin. Todettiin, että tuhoaminen on edelleen lisääntymässä. "Hylätyksitulemisen kokemus tärkeimpinä kasvun vuosina (vv. 1-3) purkautuu hallitsemattomalla tavalla tuhoavuuteen. Lapset ja nuoret kärsivät yhä enemmän myös mielenterveyden ongelmista. Kaikkia ei ehditä hoitamaan." Tässä valossa yhteiskuntamme tulevaisuus näyttää synkältä.

Mutta siellä, missä on ongelmia, löytyy myös ratkaisuja. EU-koulutuksella etsitään eväitä vanhemmuuden tukemiseen. Lastenlääkärit ja yhteisöt ovat ryhtyneet talkoisiin. Nyt halutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota vanhemmuuteen kasvattamiseen.

On hienoa, että yhteiskuntamme on havahtunut. Yksinäinen ajattelija esitti mielestäni (TS 17.1.) hyvin arvokkaan ajatuksen, joka pitäisi nostaa paremmin esiin ratkaisuja etsittäessä. Aletaan arvostaa vanhuksia ja sitä viisautta, mitä heillä on tarjota. Vielä hetki sitten työelämä ei arvostanut edes viisikymppisiä, nyt tilanne on korjaantumassa. Mutta tätä vanhemman ikäpolven aliarvostus näkyy edelleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vanhusten kautta siirtyvät arvot ja ajatukset, jotka on koeteltu monessa myrskyssä. Niiden avulla perheet pysyivät ennen kasassa, lapset kasvatettiin vastuullisiksi ja yhteiskuntakelpoisiksi. Pidettiin arvossa kymmentä käskyä.

Nykypäivän yhteiskunnassa käskyt rikotaan mennen tullen. Lapset kuulevat niistä ensi kerran koulun ensimmäisillä luokilla, ja sitten ne taas unohtuvat.

Perinnönsiirtämisketju on katkennut. Äidit ja isät eivät tiedosta, että vain heidän vastuullaan on siirtää lapsille pysyvät arvot. Koulu ja yhteiskunta voivat auttaa, mutta se ei ole niiden vastuulla. Vanhemmuudessa ei siis ole kysymys pelkästään ajan antamisesta, yhdessäolosta, vaan paljon tärkeämmästä - tietoisesta kasvatustyöstä, jossa oma esimerkki toimii voimallisimpana opettajana. Et voi viedä lapsiasi sinne, minne et itse mene.

Ajan henki on, että isovanhemmat eivät saa puuttua, koska nuoret äidit eivät kestä sitä. Arvomaailmat ovat niin täysin erilaiset, että nuori äiti kokee vanhuksen viisauden kipuna itsessään. Niinpä isovanhemmat ja isoisovanhemmat on monessa tapauksessa nostettu sivuun.

Kulttuurimme rappeutuu rajusti, jos näin saa jatkua. Jos katsomme vähän kauemmaksi, Välimeren maihin tai itään, perhe on siellä ollut toisessa arvossa. Myös vanhukset ovat arvostettuja, he elävät mukana perheen elämässä ja on kunnia-asia pitää heistä itse huolta.

Tämä aika on täysin luonnotonta, katsommepa lapsia tai vanhuksia. On aika rukata asenteita, ajatella kokonaisuutta.Yksi ratkaisu on kotityön arvostaminen. Se on arka aihe, onhan nainen juuri saanut vapautensa. Mutta vapautta on olla myös kotona, hoitaa omat lapsensa ja/tai vanhuksensa. Toimia perinnönsiirtäjänä, jota kukaan ei voi korvata. Kotiäidin arvoa ja mahdollisuuksia eivät ymmärrä mielestäni tämän päivän päättäjät, jos eivät monet äiditkään.

Eeva Ståhle
onnellinen kotiäiti