Lukijoilta

Liuossuolan käytöstä luovuttava

TS/Robert Seger<br />Kirjoittajan mukaan siirtyminen liuossuolan käyttöön on lisännyt autojen korroosiovaurioita räjähdysmäisesti.
TS/Robert Seger
Kirjoittajan mukaan siirtyminen liuossuolan käyttöön on lisännyt autojen korroosiovaurioita räjähdysmäisesti.

Alkutalven kokemusteni perusteella haluan jo nyt kiittää tielaitosta huomattavasti järkevöityneestä tienhoidosta esimerkiksi viime talveen verrattuna mitä suolaukseen tulee.

Viime talvena suolaa käytettiin saamieni tietojen mukaan noin 130 miljoonaa kiloa 6700 tiekilometrin matkalla. Jokainen suolatun tien metri sai siis keskimäärin 20 kilon annoksen suolaa vuodessa!

Määrää voi havainnollistaa myös kuljetussuorittein: Tämän suolamäärän kuljettamiseen tarvittiin yli 3000 täyttä rekkakuormaa, joka esimerkiksi aivan tiiviinäkin autojonona olisi yli 150 kilometrin mittainen.

Suolauksen liikenneturvallisuudelle, ajoneuvojen kunnolle ja ympäristölle aiheuttamat haitat ovat niin suuret, että voimme olla vain iloisia tielaitoksen pyrkimyksistä suolaamisen vähentämiseen.

Jatkossa toivoisin tielaitoksen suolan käytön vähentämisen lisäksi luopuvan mahdollisimman pian liuossuolan käytöstä. Toiveeni perustelen seuraavasti:

Viime vuosina tielaitos on käyttänyt talvikunnossapidossa suolaa noin 30 % vesiliuoksena. Aikaisemmin suolaa ripoteltiin rakeina suoraan jäälle eikä syntyneen lioksen suolapitoisuus koskaan noussut kovin korkeaksi. Nyt liikenne kylvetetään väkevällä suolaliuoksella ja vauriot ovat sen mukaiset. Autojen korirakenteet ja tekniikka ovat voimakkaan korroosion kohteena.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suolaustavan muutos näkyy myös katsastustilastoissa: Suomen Autokatsastuksen asiakkaille jakamien palauteraporttien perusteella on helppo vertailla yleisimpien jälkitarkastukseen johtaneiden vikojen määrää vuosina 1995 ja 1997.

Luvuista käy ilmi, että katsastuksessa hylkäämiseen johtavien vikojen määrä on liuossuolaamiseen siirtymisen jälkeenkaikissa

vikaluokissa lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Katsastukseen mennään valmistautuneena. Mikä onkaan tilanne

tien päällä ?

Pentti Tarpio