Lukijoilta

Perho täsmentää

Työelämän kysymykset ovat olleet vahvasti esillä viime aikoina. Keskustelua ovat pitäneet yllä sekä Suomen keskustan työreformi että hallituksen eduskunnalle antamat esitykset työsopimuslain muuttamiseksi, joissa esitetään muutoksia järjestäytymättömien työnantajien asemaan.

Turun Sanomat referoi allekirjoittaneen Varsinais-Suomen kokoomuksen piirikokouksessa 21.11. Salossa pitämää poliittista tilannekatsausta todeten oikein, että mielestäni keskustan esittämä työreformi on edelleen epäselvä. Kokoomus kannattaa kolmikantajärjestelmää työelämän kehittämistä koskevissa asioissa. Silloin, kun työmarkkinaosapuolet eivät pysty tekemään päätöksiä, pitää parlamentaarisella päätöksenteolla olla mahdollisuus puuttua asiaan ja tehdä sille kuuluvaa lainsäädäntötyötä. Tästä juuri on kysymys työsopimuslakia koskevissa muutoksissa.

Turun Sanomat kirjoitti, että pidän edellä mainittuja työsopimuslakiin tehtäviä muutoksia riittävinä. Tämä ei tarkasti ottaen vastaa piirikokouksessa pitämääni poliittista tilannekatsausta, ei kokoomuksen eikä omaa kantaani. Korostin piirikokoukselle sitä, että kun yleissitovien työehtosopimusten velvoitteet koskevat järjestäytymättömiä työnantajia, on oikein, että myös vastaavia oikeuksia on käytössä. Kysymys on siis oikeuksien ja velvollisuuksien paremmasta tasapainosta.

Tällä tiellä on tarpeen jatkaa, mutta valmistelu kuuluu tässä vaiheessa työsopimuslakikomitealle. Jos aikanaan osoittautuu, että työsopimuslakikomitea ei pysty tekemään tarvittavia esityksiä, asia tulee ottaa hallituksen valmisteluun ja parlamentaariseen päätöksentekoon.

Maija Perho
puoluesihteeri
kansanedustaja (kok)