Lukijoilta

Korkea silta pilaisi
idyllisen maiseman

Merimaskun sillasta käytävä keskustelu on taas käynnistynyt. Merimaskun kunnan kannan mukaan korkea silta on ainoa oikea ratkaisu Merimaskun Kirkonsalmen ylitykseen. Naantali taas vastustaa siltaa, koska korkea silta sulkee isojen purjeveneiden pääsyn Naantaliin.

Mutta mikä meillä Merimaskussa on arvokasta? Onko pieni ja idyllinen kirkonkylämme puukirkkoineen ja kirkkomaineen, punaisine puurakennuksineen ja risteilevine polkuineen meille rakas ja arvokas?

Eikö merimaskulainen maisema peltoaukeineen, katajien ja käkkärämäntyjen välistä tuon tuosta kimaltavine pienine salmineen ja lahtineen ole Merimaskua parhaimmillaan? Merimaskulaiset, katsokaa ympärillenne ja ihmetelkää: näin ainutlaatuinen kotiseutu meillä on. Ja kysykää itseltänne, haluatteko todella luopua siitä.

Sillä 16 metriä korkea silta ja siihen liittyvät useita satoja metrejä pitkät penkereet merkitsevät vääjäämättä merimaskulaisen maiseman tuhoutumista ja Merimaskun kirkonkylän menoa, niin erilaista mittakaavaa ne edustavat.

Mitä liikenteen sujumiseen tulee, en voi ymmärtää, miten Merimaskun lossia voidaan pitää seisomassa yön ajan. Itse tulkitsen sen Tielaitoksen taholta jonkinlaiseksi käsittämättömäksi kiusanteoksi.

Olen todella pahoillani niiden mantereen puolen asukkaiden puolesta, jotka joutuvat kärsimään tiepiirin jokaöisestä mielivaltaisesta kulkuväylän katkaisemisesta. Tästä kärsivät yhtälailla sekä yrittäjät että työssä käyvät ja koululaiset. En yhtään ihmettele, että tulee mieleen vaatia siltaa, vaikka kuinka korkeata, kunhan pääsisi salmen yli vielä iltayhdentoista jälkeenkin.

Hanna Nurminen