Lukijoilta

Verohelpotukset pois
ikuisilta opiskelijoilta

Varttuneiden aikuisopiskelijoiden yliopisto-opintoihin liittyviä huomattavia verotuksellisia etuuksia on syytä nopeasti rajoittaa. Jatkuvasti törmään 30-50-vuotiaisiin jo vuosikausia ammatissaan toimiviin, hyvin ansaitseviin henkilöihin, jotka ovat yliopiston kirjoissa joko nimellisesti saadakseen ehkä joskus jotain suoritettua tai vetkuttelevat muuten vain nauttien parhaimmillaan parinkymmenentuhannen markan verohuojennuksista, esim. maksimaaliset matkavähennykset ovat ensi vuonna jo 20000 markkaa.

Mikään taho ei kontrolloi, että nämä henkilöt ovat ansiotyössä ja saavat samalla köyhien opiskelijoiden edut täysimääräisinä. Nyt mittani on täysi, kun äskettäin jälleen törmäsin iäkkääseen miekkoseen, joka on kirjoilla yliopistossa ja on töissä aikomatta suorittaa yhtään mitään. Saldona ovat kuitenkin mittavat matkavähennykset verotuksessa.

Samoin työtovereinani on lukuisia henkilöitä, jotka ovat opiskelleen 80-luvulta saakka oman hyvätuloisen ammattityönsä ohella verkaisesti tai joinakin vuosina ei ollenkaan ja nauttivat ansiottomista verohelpotuksista. Kuka kansanedustajista ottaa asian ajaakseen heti?

Akateemiset opintonsa
nopeasti suorittanut
veronmaksaja