Lukijoilta

Nummenpuistokadun
nimenmuutoksesta

Kaavaosasto valmistelee asemakaavamuutosta Nummenpuistokadun nimen muuttamiseksi Nummenpakankaduksi. Perinneyhdistys Nummenpakanseuran aloitteesta lähtenyt nimenmuutosehdotus ei perustu mihinkään konkreettiseen tarpeeseen vaan pakan nimi pitää saada liitettyä johonkin katuun olkoonkin, että se on varsinaisen alkuperäisen pakanalueen ulkopuolella.

Nummenpuistokatu-nimi kuvaa tällä hetkellä hyvin kadun olemusta. Puisto reunustaa kolme neljäsosaa matkalta katua isojen lehtipuiden reunustaessa sitä.

Tietysti nimenmuutoksen jälkeen on helpompi kadun varren puut kaataa ja alueen puisto kaavoittaa kerrostalo-alueeksi, koska eihän varsinaisen pakan työläiskortteleissa entisaikaan mitään puistoja ollut.

Kadunvarren asukkaille nimimuutoksesta tulee pelkästään kuluja ja vaivaa, sekä sekaannuksia muuttaessaan eri sidosryhmiin osoitetietoja, kaupungin kaavoituksesta syntyvistä kustannuksista puhumattakaan.

Asemakaavaosastolla luulisi olevan tähdellisempääkin suunniteltavaa kuin jonkun muisteluyhdistyksen aloitteesta lähtenyt toimivan kadun nimen muuttaminen.

Pakalla syntynyt ja ikänsä asunut