Lukijoilta

Työsuojelua myös
koululaisille

On helppoa yhtyä nimimerkin "Raskas reppu" (TS 28.9.) mielipiteeseen koululaisten reppujen kohtuuttomasta painosta. Minullakin on punnittua tietoa perheemme seiskaluokkalaisen pitkälti yli toistakymmentä kiloa painaneesta repusta, ja tämä ei ole mikään poikkeus, vaan pikemminkin sääntö.

On hyvin vaikeata kuvitella opettajien kantavan vastaavia taakkoja. Eihän se toki heidän toimenkuvaansa kuulukaan, mutta kuuluuko se sitten koululaisten? Olen täysin vakuuttunut siitä, että jos kyseessä olisivat aikuiset ja työelämä, olisi vastaavaan epäkohtaan puututtu viipymättä työsuojelun toimesta.

Entä miksei kouluterveydenhuolto ole puuttunut tähän vuosikymmeniä vaikuttaneeseen epäkohtaan. Näin maallikon näkökulmasta katsottuna voisi kuvitella, että raskaan repun päivittäinen kantaminen saattaisi vaikuttaa vielä kehitysvaiheessa olevan selän kasvuun haitallisesti, mutta ehkä olen väärässä. Olisi mielestäni syytä kuitenkin muistaa, että suomalainen aikuisväestö on, kansainvälisesti vertailtuna, hyvin "huonoselkäistä" kansaa, joten ei tunnu kovinkaan mielekkäältä turhaan kuormittaa varttuvan sukupolven selkiä.

Tätä asiaa on varmasti pohdittu kouluissa ja ongelma on ainakin jossain määrin tiedostettu, mutta ratkaisua asialle ei ole löytynyt. Minun käsittääkseni raskaat reput voidaan unohtaa jos vain vähennetään koululaisten päivittäisiä ainemääriä.

Miksi kuuden tunnin koulupäivään pitää sisällyttää kuutta eri ainetta, jolloin tarvitaan myös "kuudenlaisia" kirjoja? Eikö voitaisi opettaa yhtenä päivänä vaikka matematiikkaa ja englantia molempia kolme tuntia ja seuraavana päivänä esimerkiksi äidinkieltä ja historiaa!

Ehkä tämä ratkaisu on liian yksinkertainen ja/tai vaikeasti toteutettava, mutta jokin ratkaisu asialle varmasti löytyisi jos vain olisi tahtoa.

Juha Leino