Lukijoilta

Optiorahastukset
selvitettävä

Suuryritysten johtajien optiorahastukset on selvitettävä. Kymmenet yritysjohtajat ovat muuttaneet optioitaan rahoiksi juuri ennen pörssikurssien laskua tänä syksynä. Mitä ilmeisimmin he ovat lisäksi rikkoneet Rahoitustarkastuksen määräyksiä, joiden tarkoitus on saada tieto myynneistä nopeasti markkinoille. Näin he eivät ole tehneet eivätkä ulkopuoliset ole voineet arvioida sisäpiirin uskoa yhtiöiden tulevaisuuteen.

Miljoonaoptiot on muutenkin arveluttava palkanmaksutapa ja johtajien yrityksissä pitämistapa. Sattunut tapaus ei ainakaan osoita sitä, että johtajat olisivat todella suuria päteviä johtajia.

Toivon, että kansanedustajat tekisivät asiasta eduskuntakyselyn, jotta asia tulisi julkisuudessa kunnolla käsitellyksi ja jotta optiomiljonäärijohtajat joutuisivat osaltaan asiasta vastuuseen.

Nyt olisi perustuslakivaliokunnalla oiva tilaisuus käydä moraalikeskustelua ja ottaa asiaan kantaa niin kuin valiokunta on viime aikoina tehnyt. Tämä on asia, joka on selvästi kansalaisten oikeustajun vastaista.

Mikko Sedig