Lukijoilta

Turvallisuus on
kansalaisoikeus

Jokin aika sitten julkistettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnan teettämä tutkimus naisopiskelijoiden kokemista turvallisuusongelmista Turun yliopiston ja Ylioppilaskylän välisellä alueella. On hyvä, että asiaan on puututtu. Valitettavasti asia on vain niin, että ongelma on ollut tiedossa jo vuosia. Etenkin syksyisin pimeällä, sateisella myöhäisillan aikana alue on todellakin ollut pelottava, ei ainoastaan naisopiskelijoille.

Uutisoinnissa ei ole tullut esille tarpeeksi voimakkaasti se, että alueen suurimmat ja pelottavimmat kohdat ovat parhaillaan remonttien alla ja on toivo paremmista ja turvallisemmista kulkuväylistä.

Pelottavimpina alueina olivat jo käytöstä poistettu rautatien alittava kevyenliikenteen tunneli Vatselankadun päässä, rautatiesilta Aurajoen rannassa, entisen hotelli Ikituurin viereinen oikopolku, Jokikatu kokonaisuudessaan ja Aurajoen rantapolku.

Rautatien ja moottoritien alittava kevyenliikenteen tunneli on työn alla ja siitä on tulossa olennaisesti väljempi, valoisampi ja turvallisempi, toivottavasti kameravalvonnalla. Parhaillaan on myös rakenteilla Aurajoen yli uusi moottoritiesilta, jossa yhteydessä myös Aurajoen rantapolku ja osin Jokikatu saa uutta ilmettä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Entisen Ikituurin alue on myös myllerrysten kohteena. Vaaralliset pusikot poistetaan. Alue tulee uudelleen kunnolla rakennetuksi.

Toivoa paremmasta siis on. Toivon mukaan tämän syksyn pimeys saadaan vielä turvallisesti ohitettua lisääntyneellä valvonnalla.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on omalta osaltaan Ylioppilaskylän peruskorjauksen yhteydessä ja muutenkin kiinnittänyt huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Kortteleitten pihojen järjestelyä on uusittu. Valaistusta on lisätty ja muutenkin on pyritty viihtyisään ja turvalliseen asuntoalueeseen, jollainen Ylioppilaskylä sinänsä pääosin onkin. Myös pensaikkoja on eräiltä kohdin harvennettu.

Turvallisuuskysymyksiä ei tietenkään pidä myöskään ylidramatisoida, mutta parempi puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Onhan kaupunkialueella kulkemisen, elämisen ja asumisen turvallisuus kansalaisoikeus.

Kirjoittaja on Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja.