Lukijoilta

Koulusäästämiseen otettava aikalisä

Turussa Kähärin ja Snellmanin ala-asteen koulujen lopettamisuhka on noussut näkyvästi julkisuuteen. Oppilaiden vanhemmat, koulujen opettajat ja alueiden asukkaat ovat aktivoituneet vastarintaan pyrkien säilyttämään säästötoimien alle uhkaavasti jääviä koulupalveluja. Monipuolisten perusteluiden ja niitä tukevien lakkauttamisia vastustavien nimilistojen painoarvoa punnitaan lokakuun alkupuolella, kun opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto alkaa kiperää tilannetta käsittelemään.

Jo toteutuneet kouluihin ja koulutukseen kohdistuneet säästötoimet ovat olleet mielestäni kohtuuttomia. Ne ovat olleet myös ristiriidassa Turun valtuuston hyväksymien tavoitteiden kanssa, joissa todetaan tärkeäksi turvata oppilaitosten taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset, kattavan kouluverkoston ylläpito ja opetuksen laadun kehittäminen.

Kyseisessä asiassa pitäisikin ottaa vähintään aikalisä ja tarkastella tilannetta kaikessa rauhassa ja mahdollisimman laajasti, koska koulupalveluissa ilmenee myös muita ongelmia.

Tarkasteluun pitäisi ottaa myös kaupungin omat päätökset ja tavoitteet, koskien mm. tilalaitosta, joka huolehtii kiinteistö- ja rakennustoimen alaisena liikelaitoksena toimitilojen hankinnasta, vuokrauksesta hallintokunnille ja ylläpidosta siten, että toimitilojen arvo säilyy. Näyttää siltä, että tilalaitokselle asetetut tulosmittarit ja tulostavoitteet ovat ainakin osittain ristiriitaisia eri hallintokunnille päätettyjen suuntaviivojen kanssa.

Jari Ketola
Turun kaupunginvaltuutettu (vas)