Lukijoilta

Kuntajohtajat
oudolla tiellä

Sain käsiini uutisen, jossa kerrottiin Suomen kuntaliiton tekemästä kuntajohtajille suunnatusta kyselystä. Kunnallistalouden kannalta erääksi keskeiseksi kuntien talousvaikeuksien syyksi nähtiin erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu.

Huolenaiheemme on yhteinen Siksi ensi vuodelle on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä asetettu talousraami, jonka mukaan kuntien kulut eivät saa nousta tämänvuotisesta. Kun palkat ja hinnat kuitenkin nousevat, tehdään piirissä tosiasiassa miinusmerkkinen budjetti.

Kuntajohtajien johtopäätökset ja toimenpidesuositukset ovat kuitenkin sellaisia, joita en olisi uskonut kuulevani. Siirretään erikoissairaanhoito valtion hoidettavaksi. Meillä on paikallishallinto ja kunnat sitä varten, että ne huolehtivat kuntalaisten koulu-, sosiaali- ja terveyspalveluista.

Jos erikoissairaanhoito siirtyy pois kunnilta käy hoitoketjun kokonaisuuden hallinta kuntien kannalta entistä vaikeammaksi. Palvelujen laatu uhkaa heikentyä, siirrettiinhän erikoissairaanhoito valtiolta kunnille juuri tästä syystä muutama vuosikymmen sitten.

Mitä tehtävää jää sen jälkeen kunnille, jos niiden keskeisiä tehtäväalueita (ei ainoastaan erikoissairaanhoito) siirretään valtiolle? Lääninhallituksenko huoleksi sen jälkeen jää palvelujen tuottaminen kansalaisille? Jos kunnilla ei ole aitoja tehtäviä, mihin sen jälkeen tarvitaan kuntia? Jos meillä ei ole kuntia, ei meillä sen jälkeen tarvita kuntajohtajiakaan.

Ehdotan, että suuntaamme kiireesti kaiken tarmomme siihen, miten jatkossakin turvaamme kuntalaisille laadukkaat terveys- ym. palvelut ja lopetamme joutavanpäiväisten asioiden taivastelun.

Mikko Sedig
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja