Lukijoilta

Kohti kansankirkkoa

TS/Tuula Heinilä<br />Suomen ev.lut. kirkon tämän syksyn kaksien vaalien - arkkipiispanvaali 16.9. ja seurakuntavaalit 8.11. - yhteinen tekijä on kirjoittajan mukaan kirkon avoimuus. - Kuvassa Auran kirkkoherra Mauri Wahlroos jakaa äänestyslippuja parin viikon takaisessa arkkipiispan koevaalissa.
TS/Tuula Heinilä
Suomen ev.lut. kirkon tämän syksyn kaksien vaalien - arkkipiispanvaali 16.9. ja seurakuntavaalit 8.11. - yhteinen tekijä on kirjoittajan mukaan kirkon avoimuus. - Kuvassa Auran kirkkoherra Mauri Wahlroos jakaa äänestyslippuja parin viikon takaisessa arkkipiispan koevaalissa.

Evankelisluterilainen kirkkomme pohtii arkkipiispan nimeä eli seuraajaa John Vikströmille ja valmistautuu 8. marraskuuta pidettäviin seurakuntavaaleihin.

Kysymys ei ole samasta asiasta, mutta yhteistä on evankelisluterilaisen kirkkomme avoimuus.

Nykyinen arkkipiispa on mielestäni hyvin avannut keskustelua sellaisistakin aiheista, jotka välttämättä eivät ole aina kuuluneet kirkon perinteisiin. Köyhyyden syiden pohdinta, samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteet tai vaikkapa naispappeusasia eivät olleet muodissa kolmekymmentä vuotta sitten. Kahdeksankymmentä vuotta sitten kapinassa kaatuneilla punaisilla ei ollut suurta toivoa päästä hautaan kirkon hautausmaalle.

Näitä avohaavoja on nykyisen arkkipiispan aikana kurottu umpeen. Toivon seuraajalta samaa avarakatseisuutta.

Toiveeni on ollut, että seurakuntavaaleissa olisi voitu soveltaa riittävää avarakatseisuutta eli päästy lopultakin postiäänestykseen. Se olisi osaltaan vaikuttanut siihen, että neljä vuotta sitten pidettyjen seurakuntavaalien viiden prosentin äänestysaktiivisuus olisi ylitetty väittämäni mukaan moninkertaisesti ja kiinnostus seurakuntien toimintaan olisi samalla lisääntynyt.

Toivoakseni kirkkohallinnon näkemykset voisivat avartua tältäkin osin, sillä seurakunnat ovat viime vuosina hyvin tulleet mukaan kansalaistoimintaan esimerkiksi ruoka-avun ja velkaneuvonnan muodoin.

Kirkollisvero on kuitenkin yli pennin jokaiselta markalta, jolloin itse kunkin on syytä miettiä, ketkä näitten varojen käytöstä päättävät ja mihin tarkoitukseen. Äänestäminen tuo seurakunnat kohti kansaa ja kohti kansankirkkoa.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy syyskuun lopussa ja itse vaalipäivä on 8.11. Ei muuta kuin ehdokkaaksi ja äänestämään!

Kari Laitinen
Hämeenlinna