Lukijoilta

Kirkkomme ikä vajaat viisisataa vuotta

Turun Sanomien Mielipidesivulla 12.8. ollut Jaakko Eleniuksen kirjoitus antaa yleisölle väärän käsityksen kirkon iästä.

Suomessa toimiva saksalaisuskontomme, evankelisluterilainen kansankirkko on ollut olemassa vasta vajaat viisisataa vuotta. Katolinen kirkkokin, joka on vanhin kristillinen kirkko, on toiminut vasta noin 1500 vuotta. Ortodoksikirkko noin tuhat vuotta. Millä kirkolla siis alkaa kolmas vuosituhat, kuten Elenius kirjoituksensa otsikossa väittää?

Jeesus itse ei perustanut alussa minkäänlaista kirkkoa. Hän ei liioin antanut seuraajilleenkaan ohjetta kirkon perustamiselle. Alkuajan uskovaisetkaan eivät kirjoituksissaan (Uusi Testamentti) luoneet pohjaa kirkon synnylle. Vasta 300-luvulla alkoi kirkollinen kehitys.

Suuren yleisön on hyvä tietää myös, että seurakunta eli uskoon tulleet ihmiset ja kirkko ovat kaksi eri asiaa. Uskonnollisuus ja elävässä uskossa oleminen ovat samoin eri asioita.

Ihminen, joka on ottanut vastaan syntien anteeksiannon Jeesuksen ristin ja sovintoveren ansiossa, on seurakuntaan kuuluva. Sitä asiaa ei ratkaise kuuluminen kirkkoon. - Tämä seurakunta eli uskossa olevien Herran Jeesuksen seuraajien joukko on ollut maailmassa kohta kaksi vuosituhatta. Tätä Eleniuskin ehkä tarkoittaa sekoittaessaan toisiinsa kirkon ja seurakunnan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudessa Testamentissa ei esiinny ollenkaan sanaa kirkko. Tämän seikan huomasi edellinen raamatunkäännöskomiteakin. He päättivät poistaa tämän "puutteen". Nyt uudessa raamatunväännöksessä (1991) on sana kirkko, mm. Mt. 16:18. Oikeassa, siis alkuperäisessä kreikankielisessä Uudessa Testamentissa on tässä kohdassa sana ekkleesia (ekk=ulos, leesia=kutsutut). Uloskutsutut eli Jumalalle erottautunut uskovien joukko ja kirkko ovat eri käsitteitä. Lue myös Hebr. 13:13-14.

Apostolisen ajan seurakunta sellaisena kuin se oli vuonna 100 jKr. on malliesimerkki kaikkien sukupolvien seurakunnalle. "..Ei yli sen, mikä on kirjoitettu..." (1.Kor. 4:6). Minkäänlaista lisäilmoitusta ei ole lupa vastaanottaa: "..Jos joku panee niihin (=Raamatun kirjoituksiin) jotakin lisää, on Jumala paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan..." (Joh.ilm. 22:18, 19).

Laitoskirkko on tuonut Raamatun rinnalle lukemattoman määrän lisäyksiä. Näitä ovat mm. kirkkokäsikirja, tunnustuskirjat, kirkkolaki, katekismus, virsikirja ym.. Tästä huolimatta yleisölle vakuutetaan, että kansankirkossa pitäydytään yksin Raamattuun. Se ei ole totta.

Weijo Lindroos, Turku