Lukijoilta

Kaikella on rajansa

Suomenruotsalainen Carl-Gustaf Lilius hyökkäsi monin tavoin suomalaisuutta vastaan artikkelissaan, joka käsitteli pakolaisten valtiollista statusta Suomessa (TS 6.8.).

Lilius on varmasti oikeassa väittäessään, että "maailma on siirtymässä epähumaaniin aikaan". Jokainen historiaa ja antropologiaa tunteva tietää, että maailma on aina elänyt epähumaania aikaa, sillä ihminenkin on lopulta vain eläin, joka noudattaa luonnonlakeja. Tulevaisuudessa epähumaanisuus lisääntyy, koska maapallon lisääntyvän väestön, ehtyvien luonnonvarojen ja ympäristön tuhoutumisen muodostama yhtälö tuntuu jäävän luonnon ratkaistavaksi.

Ihmisten summittainen usein rikollisorganisaatioiden järjestämä siirtely maasta ja maanosasta toiseen ei ole mikään ratkaisu kasvaviin ongelmiin. Ongelmat on hoidettava siellä missä ne syntyvät. Miten esim. Somalian tilanteen kehittymistä edistää se, että osa aktiivi-iässä olevasta miespuolisesta väestöstä siirtyy muille mantereille? Selitys, ettei Somalian valtiota ole olemassa, ei riitä. Suomenkaan valtiota ei ollut ennen kuin se tekemällä tehtiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Itsepuolustus ja itsesuojeluvaisto ovat välttämättömiä jokaiselle yksilölle ja etniselle ryhmälle, myös suomalaisille. Ryhmän tai valtion on säilytettävä kontrolli omiin asioihinsa, mikäli se haluaa jatkaa olemassaoloaan. Vieraat ryhmät saattavat olla kulttuuria rikastuttava tekijä, mutta hyvin usein tilanne menee lopulta vaikeaksi.

Lähes neljä vuosisataa sitten Eurooppa oli pakolaisia tuottava alue, josta siirtyi väkeä mm. Pohjois-Amerikan itärannikolle. Pakolaiset otettiin hyvin vastaan, alkuamerikkalaiset eli intiaanit käytännössä elättivät tulokkaita silkasta humaanisuudesta. Kun pakolaiset pääsivät taloudellisesti jaloilleen ja saivat kasvavan lukumäärän tuomaa voimaa, alkoi örsentely. Lopputuloksena oli, että isännät muuttuivat pakolaisiksi ja pakolaiset isänniksi. Sama isäntien kuihtumisen ja maahanmuuttajien lisääntymisen ja rikastumisen prosessi jatkuu Amerikassa edelleenkin.

On melkoista rasismia kuvitella, että pakolainen haluaa itsestäänselvästi luopua omasta kulttuuristaan ja muuttua pelkäksi isäntäkulttuurin sulostuttajaksi. Normaali inhimillinen tarve on halu säilyttää omat tavat ja tehdä ne vallitseviksi, mikäli mahdollista.

On selvää, että suomalaiset haluavat Euroopan entisiä siirtomaavaltoja herkemmin vaalia vaikeasti saavuttamaansa itsenäistä ja suhteellisen turvattua asemaansa mm. välttämällä tekemästä samaa tulenarkaa väestöpoliittista virhettä, joka monissa maissa on jo tehty. Tarve kontrollin lisäämiseen kasvaa Euroopassa, erityisesti etelä- ja itärajoilla.

Simo Hankaniemi