Lukijoilta

Kemiön kouluoloihin
perehdytty

Folke Collin kirjoitti viime sunnuntain TS:n yleisönosastossa Kemiön kouluoloista, joita moitittiin epätyydyttäviksi ja väitettiin, ettei huoltajien huolia juuri haluta korjata. Kirjoituksessa niin ikään todettiin, että lääninhallitusten sivistysosastoilta on poistettu oikeus puuttua kouluasioihin tai yleensä valvoa kouluopetusta.

Väite pitää siltä osin paikkansa, että perinteistä koulujen tarkastustoimintaa ei enää ole. Mutta kouluilla kyllä vieläkin käydään, jos esimerkiksi koululautakunta pyytää tarkastusta, tutkimusta tai arviointia. Myös valituksen tai kantelun perusteella perehdytään tarpeen mukaan koulunpitoon.

Kemiön kohdalla juuri näin tapahtui. Viime kevätlukukaudella tuli lääninhallitukseen 13 huoltajan allekirjoittama kantelukirje ja sen seurauksena lääninhallituksen koulutoimentarkastajat kävivät tutkimassa tilanteen ja kuulivat useita huoltajia, yläasteen rehtoria, koulutoimenjohtajaa sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajaa. Tutkimuksen tuloksista lääninhallitus on tehnyt päätöksen ja asianmukaiset toimenpide-ehdotukset, joka on lähetetty kantelijalle sekä tiedoksi koululle, sivistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Myöskin aikaisemmin esille tulleiden kanteluiden perusteella on aina ryhdytty toimenpiteisiin. On aihetta kuitenkin todeta, että lääninhallitusten valvonta on aiempaan käytäntöön verrattuna selvästi heikentynyt jo sen vuoksi, että henkilöstöä on huomattavasti vähennetty ja että toimivaltuuksia on tässä suhteessa rajoitettu.

Koulun toimintaa leimaa tällä hetkellä itsenäisyys ja itsesäätely, jolloin kielteisissäkään tapauksissa tarpeellinen tieto ei välity koulun ulkopuolelle, jotta tapahtumien kulkuun voitaisiin ulkopuolelta rakentavasti vaikuttaa.

Reijo Salmi
Koulutoimentarkastaja
Länsi-Suomen lääninhallitus