Lukijoilta

Arkkipiispa koko
Suomen kirkolle

Varsinaissuomalaiset papit ja maallikot käyttävät suurinta valtaa koevaalissa 19.8 ja vaalissa 16.9 arkkipiispaa valittaessa. Toivomme, että valitsijat unohtaisivat vaalissa nurkkakuntaisuuden ja ymmärtäisivät olevansa koko Suomen asialla.

Valintaa tehdessämme ohjeena olkoon arkkipiispamme lausuma: Arkkipiispa on hengellinen johtaja. Arkkipiispan pitää tietää, mistä uskossa on kysymys ja miten tuo sanoma välitetään Suomen kansalle. (John Vikström Suomen Kuvalehdessä 3.7).

Tämän viran haltijaksi kunnioitettujen edeltäjiensä työtä jatkamaan kannatamme Kotimaan päätoimittajaa Jaakko Eleniusta. Hän on kirjoituksillaan, puheillaan ja teoillaan osoittanut olevansa rohkea ja vastuullinen näkijä.

Riitta Soro, Kanta-Loimaa

Hannu Ali-Raatikainen, Pöytyä

Mirja-Liisa Salminen, Pöytyä