Lukijoilta

Yksityisrahoituksella E18:lle vauhtia

TS/Jonny Holmén<br />Yksityisrahoitus nopeuttaisi kirjoittajan mukaan E18-tien valmistumista ja toisi merkittävät kansantaloudelliset säästöt. - Kuva Turku-Paimio -moottoritien vihkiäistilaisuudesta viime syksynä.
TS/Jonny Holmén
Yksityisrahoitus nopeuttaisi kirjoittajan mukaan E18-tien valmistumista ja toisi merkittävät kansantaloudelliset säästöt. - Kuva Turku-Paimio -moottoritien vihkiäistilaisuudesta viime syksynä.

E18-tieyhteys on Suomen merkittävin kansainvälinen tiehanke. Tien varrella asuu lähes 40 prosenttia maamme väestöstä ja alue tuottaa lähes puolet Suomen bruttokansantuotteesta.

Etelä-Suomen kauppakamarit E18-projektissaan kiirehtivät aikataulun nopeuttamista niin, että moottoritie valmistuisi jo vuoteen 2005 mennessä. Tämä on mahdollista, mikäli rakentamisessa käytetään yksityisrahoitusta.

Liikenneministeriön suunnitelmien mukaan moottoritie valmistuisi vasta vuoteen 2010 mennessä. Tämäkin sillä edellytyksellä, että vuosittaisesta kehysbudjetoinnista pidetään kiinni.

Nyt kuitenkin näyttää, että kehysbudjetoinnista joudutaan tinkimään. Liikenneministeriö esittää tällä viikolla budjettiriihessä, että Porvoo-Loviisa välille sovellettaisiin yksityisrahoitusta. Ratkaisut ovat valtiovarainministeriön ja käytännössä valtiovarainministeri Sauli Niinistön käsissä.

Paimio-Muurla -väylän rakentaminen alkaa syyskuussa. Tämä rahoitetaan ja rakennetaan 1998-2002 budjettirahoituksen turvin. Valmistumisen aikataulu tässäkin edellyttää, että kehysbudjetoinnista liikenneministeriön osalta pidetään kiinni.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kauppakamarit ovat vakuuttuneita siitä, että normaalien liikennehyötyjen lisäksi E18-tien valmistumisen nopeutuminen edistäisi tien vaikutusalueille kohdistuvia investointeja ja parantaisi Suomen asemaa tavaravirtojen solmupisteenä Venäjän naapurissa sekä edistäisi alueen yritysten kilpailukykyä.

Aikataulun nopeuttamisella on merkittävät kansantaloudelliset säästöt. Lahden moottoritiestä voidaan todeta, että siitä on yksinomaan myönteisiä kokemuksia. Investoinnit Lahden moottoritiellä tulevat kansantalouden kannalta takaisin alle kymmenessä vuodessa.

Mahdollisen Porvoo-Loviisan -yksityisrahoituksen päätöksen jälkeen ensi vuosikymmenen alkupuolella olisi hyvin toteutettavissa väylän rakentaminen Lohjanharjun-Lohjan välille yksityisrahoituksella. Työt voisivat alkaa kahden-kolmen vuoden kuluessa.

Mikä on
yksityisrahoitus?

Yksityisrahoituksella tarkoitetaan mallia, jossa valtio toimii tilaajana ja yksityinen yhtiö suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja kunnossapitää tien tietyn sopimuskauden, jonka jälkeen valtio lunastaa tien itselleen.

Yksityisrahoitusmallissa yhtiö saa sopimuskauden aikana valtiolta korvauksen, joka perustuu autojen määriin ja niiden ajamaan matkaan. Malli kannustaa yhtiötä saamaan tien valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Laskelmien mukaan yksityisellä rahoituksella rakennettavan tien kustannussäästö on vähintään 15 prosenttia, koska tiet rakennetaan yötä päivää sen mukaan, miten se teknisesti on mahdollista.

Perinteisessä valtion rakentamisessa rakennetaan tietä siinä aikataulussa kun se rahoituksellisesti on mahdollista. Koska valtio toimii hankkeen tilaajana ja takaajana, ei rahoituksen hankkiminen yksityistielle tuota ongelmia. Useat eri rajoittajatahot ovat ilmaisseet jo nyt kiinnostuksensa sijoituksiin.

Nyt budjettiriihessä ratkaistaan E18-tien yksityisrahoitusmahdollisuus. E18-projektissa edustettuina olevat laajat tahot ovat vakuuttuneita, että positiivinen päätös olisi tässä tilanteessa oikeanlaista talouselinkeinopolitiikkaa.

Arto Arvonen

Kirjoittaja on kauppakamareiden E18-projektin valtuuskunnan jäsen ja Piilaakson Businessväylän työryhmän puheenjohtaja.