Lukijoilta

Demarit nostavat kuntatalouden
budjettiriihen erityiskysymykseksi

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän johto ja puolueen ministeriryhmä ovat lähdössä ristiretkelle kuntatalouden kohentamisen puolesta. Kesäkokouksessaan Imatralla ne päättivät nostaa kuntatalouden ongelmat pöydälle ensi keskiviikkona alkavassa budjettiriihessä.

Demarijohto suhtautuu kuitenkin varsin säyseästi budjetin viimeistelyvaiheeseen. Sekä pääministeri Paavo Lipponen että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Erkki Tuomioja vakuuttivat Imatralla tyytyväisyyttään lähes valmiina olevaan budjettiesitykseen.

Olisikin ihme, jos suuri yksimielisyys budjetin linjoista alkaisi horjua monien kehujen jälkeen loppumetreillä. Demarien esille ottama kuntatalous tuskin on suuren riidan aiheuttaja. Myös muissa hallituspuolueissa tunnetaan hyvin kuntien vaikeudet ja suhtaudutaan niiden ratkaisemiseen valtion tukitoimin myönteisesti.

Kuntataloudesta näyttää kuitenkin tulevan lähinnä demarien vastine kokoomuksen sooloilulle työmatkakorvausten verovähennysoikeuden viime hetken rukkaamisessa.

Vaatimus lisätä budjettiin rahaa kuntien harkinnanvaraista avustamista varten saanee vastakaikua koko hallituksessa. Ongelmana on kuitenkin se, miten esimerkiksi yhteisöveron uusjako kirkon ja kuntien kesken saadaan muotoon, joka helpottaa erityisesti kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien tilannetta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tuoreimpien tilastotietojen mukaan peräti 72 kunnan vuosikate oli viime vuonna negatiivinen.

Demarijohdolla ei ainakaan vielä ole tällaista ratkaisua tarjottavana. Kirkon osuudesta ei kuitenkaan ole mielekästä leikata rahaa siten, että se valuu myös varakkaiden kuntien kassaan. Siinä asiassa sosiaalidemokraattien johto on oikealla tiellä.

Esitys kuntien palvelumaksujen korottamisesta taloudellisesta ahdingosta selviytymiseksi on käyttökelpoinen ratkaisu, niin katkeraa kuin sellaisen esittäminen vaalivuoden lähestyessä kenties onkin. Palvelumaksuja ei ole nostettu sitten vuoden 1993, vaikka kustannustaso on noussut kymmenkunta prosenttia. Kohtuulliseen korotukseen näyttäisi olevan perusteita.

Vaikka hallituspuolueet menevätkin budjettiriiheen sopuisina ja yhteistyöhaluisina, luo vaalien lähestyminen kuitenkin jo tarvetta etäisyyden ottamiseen varsinkin demarien ja kokoomuksen välillä. Demarien ryhmänjohtaja Tuomioja näkee eräät kokoomuksen budjettiesitykset tarpeettomana ylimääräisenä kiemurana. Samanlaisia tuntoja esiintyy myös kokoomuksessa demarien suuntaan. Sehän kuuluu pelin henkeen.