Lukijoilta

Kenen etu

Kaino Suominen tarttui sunnuntain 26.7. lehdessä minuakin suuresti kiukuttaneeseen lausuntoon. Kyse on tietenkin eduskunnan varapuhemiehen Kerttu Törnqvistin lausunnosta, jossa hän julistaa kansanedustajien jääneen palkkakuoppaan. Rouva toteaa vielä, että hän ottaa tämän epäkohdan puheeksi jo nyt, koska vaalien alla lausunto saattaisi merkitä äänikatoa.

Kyseinen rouva nousi eduskuntaan suurelta osin liikealalla työskentelevien pienipalkkaisten naisten äänillä. Näiden entisten kanssasisartensa palkkakuilussa kamppailemisesta hän sitä vastoin ei tunnu olevan huolissaan.

En kuullut aukioloaikakiistassakaan rouvan kantavan sen suurempaa huolta äänestäjiensä eduista.

Toivoa vaan sopii, että äänestäjien muisti on parempi kuin rouva Törnqvist arvioi ja hänen eduskuntauransa loppuu seuraaviin vaaleihin.

Eija Nieminen
Liikealan ammattiliiton
edustajiston jäsen