Lukijoilta

Yksisilmäistä
journalismia

Turun Sanomien taloustoimittaja Veikko Valtonen kirjoittaa perjantaina 24.7. suomalaisesta merenkulusta ja haastattelee ainoastaan varustamoyhdistystä edustavia henkilöitä. Lehden pääkirjoitus käsittelee 25.7. samaa aihetta yhtä yksipuolisesti. Tärkeässä asiassa on kokonaan jätetty kuulematta henkilöstön edustajia, niin miehistöä edustavaa Suomen Merimies-Unionia kuin päällystöliittoja. Onko lehdeltänne unohtunut hyvän journalismin ja lähteiden luotettavuuden tarkistamisen periaatteet?

Turun Sanomat antaa ymmärtää, että merenkulun ammattijärjestöt olisivat jo sopineet nk. sekamiehityksistä, eli että suomalaisiin kauppa-aluksiin voitaisiin tulevaisuudessa palkata ulkomaalaisia merimiehiä heidän oman kotimaansa työ- ja palkkasopimuksin. Ajatuksena tämä olisi yhtä mieletön kuin jos esim. Turun kaupungin liikennelaitos tuloksensa parantamiseksi palkkaisi bussikuljettajiksi henkilöitä maista, joiden palkka- ja työehtotaso olisi huomattavasti suomalaista alhaisempi. Ja maksaisi heille palkkaa heidän kotimaansa ehtojen mukaisesti.

Mistään tämän kaltaisesta ei unioni ole koskaan sopinut. Vai onko lehtenne löytänyt Suomesta jonkun toisen Merimies-Unionin, joka olisi eri mieltä kuin se jonka 6.7.1998 julkaiseman tiedotteen myös TS julkaisi.

Muistin virkistämiseksi: "Merimies-Unioni ei ole hyväksynyt eikä hyväksy ns. halpatyövoiman käyttöä suomalaisilla aluksilla. Se ei ole myöskään tehnyt sopimuksia halpatyövoiman käytöstä. Merimies-Unioni on päinvastoin ilmoittanut kaikissa yhteyksissä vastustavansa ns. halpatyövoiman käyttöä".

Christer Donner, pääluottamusmies (Viking Line)
Suomen Merimies-Unioni Lounais-Suomen osasto,
tiedotussihteeri