Lukijoilta

Parempaa turvaa pätkätöihin

Kari Vainio kirjoitti kolumnissaan (TS 15.7.) työttömän tai pätkätyöntekijän tilanteesta ja ammattiliittojen ja työttömyyskassojen palveluista.

Aihe sinänsä on erittäin tärkeä. Suurin osa kirjoituksessa käsitellyistä ongelmista johtuu kuitenkin laeista ja asetuksista. Liittojen kassat joutuvat noudattamaan niitä tarkoin ja harkintaoikeus on lähes olematon.

Työttömyysturvajärjestelmä tökkii erityisesti lyhyitä pätkätöitä tekevien kohdalla. Tehyn työttömyyskassassa äskettäin vierailleet ministerit Jaakonsaari ja Mönkäre ovat luvanneet asiaan parannusta.

Vainion mainitsema terveydenhuoltoalan palkkausjärjestelmä on kehitetty yhdessä työnantajan kanssa. Meillä ei missään tapauksessa ole aikomusta sitä purkaa, koska mitä yksinkertaisempi palkkausjärjestelmä on, sitä epävarmempia ovat työntekijän oikeudet. Työnantajat eivät sitä paitsi suostu maksamaan erilaisia lisiä nopeammassa aikataulussa, vaikka tietotekniikka mahdollistaisi sen nykypäivänä.

Mitä sitten tarkoitettiin "likaisen työn aiheuttamalla viivytyksellä", jäi tekstissä hämäräksi vihjailuksi. Hoitoalojen palkkausjärjestelmissä ei ole likaisen työn lisää, emmekä pidä yhteiskunnallisesti ja eettisesti arvokasta sairaiden, lasten ja vanhusten hoitoa likaisena työnä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jäsenemme eivät pelkää edunvalvojiensa arvostelemista. Tehyyn tulee palautetta nopeasti. Sen sijaan hankalia asioita ei työpaikoilla uskalleta ottaa esille, koska pelätään, usein täydestä syystän, että työnantaja ei palkkaakaan enää uudelle pätkälle töihin.

Voidaanko yksityisalojen työttömyyskassaan liittymistä pitää tyytymättömyytenä ammattiliittoja kohtaan? Työttömyyskassat ovat aina liitoista erillään ja niiden taloutta ja toimintaa hoidetaan itsenäisesti. Uuden yksityisalojen työttömyyskassan jäsenmäärä on tietysti kasvanut. Se perustettiin lähinnä ammatinharjoittajia, yksityisyrittäjiä tai joiltakin osin johtavassa asemassa olevia työntekijöitä varten, jotka aikaisemmin eivät olleet minkään työttömyyskassan jäseniä. Jäsenmäärän kasvu ei ole todiste siitä, että asiat hoituisivat paremmin kuin muualla.

Kaikkia kassoja, myös uusia, koskevat samat säännöt ja toimintaohjeet. Pätkätöitä ja ympärivuorokautista työtä koskevat ongelmat työttömyysturvassa ovat kaikilla kassoilla myös samat.

Kirjoituksen esimerkkitapaukseen ei ole tässä tarkoituksenmukaista ottaa kantaa, koska tarkempia yksityiskohtia ei ole esitetty ja jokainen tapaus on yksilöllisesti käsiteltävä. Tehyn työttömyyskassa käsittelee kokonaan työttömän jatkohakemukset sitä mukaa, kun ne kassaan saapuvat. Keikkatyötä, osa-aikatyötä ja sivutyötä tekevien päivärahahakemukset käsitellään neljän viikon kuluessa, jos hakemuksen mukana ovat kaikki tarvittavat liitteet.

Tehyn neuvottelupäällikkö Marjut Raipola
Tehyn työttömyyskassan toimistonhoitaja Satu Lapila