Lukijoilta

Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan

Europarlamentaarikko Pertti Paasio kuulutti TS:ssa puolueilta ja poliitikoilta yhteiskunnallista keskustelua aatteellisista lähtökohdista. Paasio valitti, että yhteiskunnallinen keskustelu tapahtuu virkamiesten ja paljolti valtiovarainministeriön virkamiesten toimesta. Paasio on mielestäni oikeassa.

Lasse Niinimäen tulkitsin puolestaan kirjoittavan TS:ssa 28.6. moittivaan sävyyn siitä, että keskustalaiset kansanedustajat käyvät lehdissä julkista keskustelua. Rauni Paavola kirjoitti kolumnissaan Keskustan työreformista ja leimasi sen osin unelmaksi.

Olen Paasion kanssa samaa mieltä. Yhteiskunnallisen keskustelun tarve on todella olemassa ja puolueiden ja poliitikkojen on sitä käytävä. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen yhteiskunnassa lisääntyy. Työttömyys ei ole poistunut. Eivätkä menneinä vuosina puhutut ruokajonotkaan ole mihinkään poistuneet. Näistä ongelmista ei ole vain nyt muodikasta puhua. Yhteiskunnallisen keskustelun ja aloitteiden kautta pitää pyrkiä aikaansaamaan ja on aikaansaatava parannuksia ja uudistuksia.

Erityisesti opposition ja sen kansanedustajien tehtävä on esittää tarvittaessa kritiikkiä ja vaihtoehtoja. Mielestäni Keskustan esittämä työreformi on juuri tärkeä keskustelunavaus ja se on saanut paljon keskustelua aikaiseksi. Kaavamaisista leikkauksista pitää päästä uudistuksiin. Uskon, että aloitteellisuus ja työreformikeskustelu johtaakin työllisyyttä parantaviin uudistuksiin ja tätä kautta eheämpään yhteiskuntakehitykseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Niinimäen viittaama maaseudun ja maataloudenkin vaikea tilanne osoittaa, että viime kädessä kyse on poliittisista päätöksistä. Kansallisen EU-ratkaisun leikkaaminen oli poliittinen päätös. Keskusta ei sitä hyväksynyt. Nyt Agenda 2000 -esityksen osalta ja artikla 141 mukaisen vakavien vaikeuksien tuen jatkon kannalta on välttämätöntä saada erityisolosuhteemme riittävästi huomioiduksi. Tähän tarvitaan laaja tuki ja erityisesti koko hallituksen poliittinen tuki. Yhden virkamiestaustaisen ministerin varaan tätä asiaa ei saa jättää.

Politiikan tekijöidenkin on aihetta itsetutkisteluun. Erilaisten pintailmiöiden ei pidä antaa hämätä ja viedä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ei pidä antautua globaalisaatiolle tai ylilyövälle markkinavetoisuudelle. Puolueet ovat syntyneet uudistusliikkeiksi ja yhteiskunnan epäkohtien korjaamista varten. Siksi yhteiskunnallinen keskustelu on tärkeää.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)