Lukijoilta

Hämmentävän
helppo täsmävaali

Turun Sanomat uutisoi hämmentävästä täsmävaalista, jota nuorsuomalaiset käyttivät puoluekokouksessaan (TS 18.5.). Lehdessä uutisoitiin, että kokousväki olisi hämmentynyt menetelmän monimutkaisuudesta ja että lopputulokseen pääsemiseksi jouduttiin käyttämään arpaa pariinkin otteeseen.

Nuorsuomalaiset hankkivat vaalijärjestelmänsä poliittisena alihankintana riippumattomalta Äänivalta ry:ltä, joka on erikoistunut vaali- ja äänestysmenetelmiin. Paikalla olleena Äänivalta ry:n edustajana voinen oikaista seuraavat seikat.

Kokouksessa käytetty menetelmä STV (Single Transferable Vote), on kieltämättä laskennassaan monimutkaisempi kuin suora henkilövaali tai esim. d'Hondtin listavaali. Äänestäjän tehtävä on kuitenkin yksinkertaisempi. Koska STV:ssä ei tarvitse taktikoida eikä spekuloida, riittää, että äänestäjä laittaa parhaana pitämänsä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen.

Kaikki paikalla olleet äänestäjät, joiden kanssa keskustelin vaalien jälkeen, sanoivat vaalien sujuneen vaivattomasti. Äänestysliput oli täytetty oikein. Ehkäpä toimittajaa hämmensi menetelmän uutuus, kokousväkeähän oli informoitu vaalimenetelmästä perusteellisesti jo ennen kokousta.

Äänestäjäkunnan tahdon tarkempi mittaaminen edellyttää laskennassa useampia hienosyisiä vertailuja. Näin myös mahdollisuuksia tasasijoihin tulee enemmän, jolloin joudutaan arpomaan. Huomattavaa kuitenkin on, että näillä arvonnoilla on STV:ssä pääsääntöisesti vain marginaalinen merkitys, kun taas yksinkertaisemmissa vaalimenetelmissä arvonnassa ratkeaa koko äänen tai koko ehdokkaan kohtalo. Nuorsuomalaisten puoluekokousvaaleissa suoritetut arvonnat olivat sikäli teknisiä, että niillä ei ollut vaikutusta lopputuloksen kannalta. Toisin kävi edellisenä vuonna, jolloin perinteisellä vaalimenetelmällä jouduttiin valittava henkilö ratkaisemaan arvalla.

Jiri Räsänen
Äänivalta ry.