Lukijoilta

Tuulivoima tulee kalliiksi

Tuulivoiman eduista tai haitoista ei varmaan monellakaan ole selvää käsitystä. Tuulivoiman puolesta puhuvat korostavat saasteettomuutta ja lähes aina saatavilla olevaa ilmaista energiaa, tuulta. Arvostelijat kavahtavat maisemasaastetta jolla tuhottaisiin arvokkaita maisemiamme. Energian hintaakin he epäilevät.

Ohessa todellinen tilanne erään maassamme toimivan tuulivoimalaitoksen kohdalla. Laitoksen teho on 300kW. Rakennuskustannukset 2,88 mmk. Tehonhuipun vuotuinen käyttöaika on 1800h ja vuotuiset kunnossapitokustannukset 2 prosenttia hankintahinnasta (valmistajan ilmoitus). Käytettävä annuiteettikerroin on 12 prosenttia. Näillä realiteeteilla laitoksessa tuotetun sähköenergian hinta voimalan juurella on 75 p/kWh.

Se ei vielä sisällä siirto- ja jakelukustannuksia, jakeluyhtiön muita kustannuseriä, eikä arvonlisäveroa. Tuulivoiman hinnaksi, silloin kun sitä on saatavilla, tulisi ilman valtion subventioita helposti 1,5-2 mk/kWh. Kaiken lisäksi energian saatavuus on jaksoittaista ja vaatisi ollakseen aina saatavilla olevan perinteisen sähkön kaltaista, varastointitekniikan, joka moninkertaistaisi energian hinnan.

Montako 500kW:n tuulivoimalaa tarvittaisiin korvaamaan yhtä 500MW:n hiilivoimalaa. Hiilivoimalan tehonhuipun vuotuinen käyttöaika on 8000h ja tuulivoimalan 1800h. Tuulivoimalassa tuotetun energian varastointiin käytettävän tuotantoprosessin hyötysuhteeksi oletetaan 35 prosenttia.

Kyseistä hiilivoimalaa korvaamaan tarvittaisiin 12700 kpl tuulivoimaloita. Olisi siinä luodoilla ja tuntureilla vilskettä. Kauniin luontomme turmeltumisen vastapainona saisimme nauttia huikean korkeasta sähköenergian hinnasta. Kuten huomaamme kaikilla asioilla on puolensa.

Omenalla on kaksi puolta