Lukijoilta

Vaalilaki suosii
suuria puolueita

Kansanedustaja Jukka Mikkola kirjoitti epäoikeudenmukaisesta vaalilaista (TS 23.5.) ja moitti erityisesti sitä, että se sallii vaaliliitot. Mikkola piti vaaliliittoja jopa demokratiaa syrjivinä ja kansalaisia erehdyttävinä. Varsinais-Suomessa keskustan, Rkp:n ja kristillisen liiton solmimaa vaaliliittoa Mikkola pitää epäpyhänä puolueiden erilaisen suhtautumisen Euroopan unioniin ja seksuaalisiin vähemmistöihin takia.

Vaalilakimme on mielestäni epäoikeudenmukainen sen suosiessa suuria puolueita. Esimerkiksi Sdp sai viime vaaleissa 28,3 prosentin kannatuksella 63 paikkaa eli seitsemän ylimääräistä paikkaa. Keskusta ja kokoomus hyötyivät myös yhteensä seitsemän kansanedustajan verran. Tietenkin nämä ylimääräiset paikat olivat joiltakin muilta pois. Jotta demokratia parhaalla mahdollisella tavalla toteutuisi, tulisi kansanedustajapaikat jakaa mahdollisimman oikeassa suhteessa puolueiden saamiin äänimääriin nähden.

Pelkästään vaaliliitot kieltämällä demokratia toteutuisi vielä huonommin, mikäli käyttöön ei otettaisi tasauspaikkoja. Ruotsin ja Tanskan vaalijärjestelmissä on säännöksiä sekä tasauspaikoista että äänikynnyksestä. Ruotsissa äänikynnys on neljä prosenttia ja Tanskassa kaksi. Toivoisin, että suuremmat puolueet Suomessakin demokratian ja oikeudenmukaisuuden nimessä olisivat valmiit muuttamaan lainsäädäntömme tähän suuntaan. Silloin vaaliliitotkin voitaisiin kieltää.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kansanedustaja Mikkola tuntuu pelkäävän, että uskovaisen ihmisen kristilliselle liitolle antama ääni voi mennä Rkp:n tai kepun hyväksi. Tämä voidaan ymmärtää kehotukseksi keskittää äänet kristillisen liiton ehdokkaalle. Jottei varauksellisesti Euroopan unioniin ja kielteisesti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimiseen suhtautuvien äänestäjien ääni menisi päinvastaista kantaa edustavan ehdokkaan hyväksi, näidenkin äänestäjien tulisi keskittää äänensä kristillisen liiton ehdokkaalle.

Bjarne Kallis
Skl:n pj