Lukijoilta

Uusi vapaampi lukio edellyttää
myös vastuuta ja kurinalaisuutta

Uusien ylioppilaiden lakkiaisiin valmistauduttiin tänä keväänä monissa perheissä sekavin tunnelmin. Osa abiturienteista sai tiedon valmistumisestaan aivan viime tingassa, toiset joutuivat lykkäämään koko juhlat tuonnemmaksi.

Vielä muutama päivä ennen h-hetkeä maassa todettiin olevan satamäärin abeja, jotka olivat läpäisseet ylioppilaskirjoitukset, mutta näyttivät jäävän ilman valkolakkia. Pääosin syynä olivat puuttuvat lukion kurssit, osin tietokatkos eräiden lukioiden ja ylioppilastutkintolautakunnan välillä.

Syntynyt tilanne osoittaa, että uusimuotoiseen luokattomaan lukioon ja hajautettuihin ylioppilaskirjoituksiin sopeutumisessa on vielä oppimista. Vapautta osataan jo käyttää, omakohtaisen vastuun ja kurinalaisuuden kanssa on vielä petraamista.

Sekaannusten vaara on tietysti suuri, kun suoritetaan kahteen tai kolmeen osaan lohkottuja tutkintoja, kun lukio ja yo-tutkinto ovat eriytyneet myös ajallisesti yhä kauemmas toisistaan. Yhä useampi on hyödyntänyt joustavaa järjestelmää kirjoittamalla yhtenä ja viemällä lukion päätökseen seuraavana vuonna.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Joillekin lukioille eritahtisuus teki tepposen. Ne unohtivat ilmoittaa yo-tutkintolautakunnalle viime vuonna kirjoittaneista kokelaista, mikä viivytti todistusten saamista ikävin seurauksin.

Näitä unohduksia selvästi suurempi ongelma olivat puuttuvat oppimäärät. Noin viidensadan tänä keväänä kirjoittaneen abin valmistuminen törmäsi viime metreillä siihen, että heillä oli suorittamatta yksi tai useampi lukion päättötodistuksen edellyttämä kurssi.

Määrä ei ole tavaton, jos sitä vertaa hyväksyttyjen kokelaiden kokonaislukuun, runsaaseen 32000:een. Syytä on kuitenkin pohtia, millaisista asenteista ja uuden lukiojärjestelmän mahdollisista korjaustarpeista ilmiö kielii.

Luokattomuus antaa lukiolaisille aikaisempaa huomattavasti suuremman vapauden toimia omien tavoitteiden ja valintojen mukaan. Vastaavasti sen pitäisi edellyttää, että he kantavat itse vastuuta omasta opiskelustaan.

Ei ole laitaa, että oppilaiden opintosuorituksista huolehtiminen on sälytetty lähinnä koulujen kansliahenkilöstölle. Ja, että opettajien odotetaan järjestävän ylimääräisiä kursseja ja kokeita, jotta opintonsa laiminlyöneet voisivat juhlia valkolakkia yhtä aikaa muiden kanssa.

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jonka tulee valmentaa nuoria aikuisten tavoille elämässä ja mahdollisessa jatko-opiskelussa. Miten lähes aikuinen, joka ei kykene pitämään huolta tarvittavien kurssien suorittamista lukiossa, voisi pärjätä yliopistossa tai muissa vielä paljon suurempaa itsellisyyttä edellyttävissä opinahjoissa.

Liiallisella paapomisella ja löysäilyllä tehdään karhunpalvelus ennen kaikkea lukiolaisille itselleen.