Lukijoilta

Esiopetusko vain
tärkeää päiväkodissa?

Haluaisin huomauttaa lasten vanhemmille jotka vaahtoavat lastentarhanopettajien vakanssien vähentämisestä, että päiväkodissa tehdään yli 90 prosenttia muutakin, kuin annetaan esiopetusta!

En ihmettele ollenkaan sosiaalilautakunnan päätöstä, jos säästöjä täytyy tehdä, tämä keino on yksi niistä. Lastentarhanopettaja tekee 7 t/pv töitä ja saa jonkun verran enemmän palkkaa kuin muu ammattihenkilöstö.

Lastenhoitaja pystyy kyllä antamaan ihan samanlaisen esiopetustuokion kuin lastentarhanopettajakin. Lastenhoitajakoulutuksessa varhaiskasvatuksen osuus on riittävän suuri, myös esiopetuksen antamiseen.

Hyvät vanhemmat, ottakaa toki huomioon että ei pelkkä koulutus tee ihmisestä sen parempaa kuin muistakaan!

En ymmärrä yleensäkään lastentarhanopettajan työn yliarvostamista päivähoidossa. Hänen työnsä ei ole samaa kuin peruskoulunopettajan työ!

Päivähoidossa on yhtä päteviä ja koulutettuja lastenhoitajia, päivähoitajia, lähihoitajia ym. ammattiryhmiä kuin lastentarhanopettaja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sitä paitsi hoitajan persoonalla on hyvin suuri merkitys lasten kasvatustyössä.

Ei pidä myöskään unohtaa sitä tosiasiaa, että lapsen vanhemmat, isovanhemmat, kummit ym. läheiset ihmiset ovat aivan yhtä tärkeitä, jopa tärkeämpiäkin esiopetuksen ja esimerkin antajia lapsen elämässä.

Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että annetaan lasten olla lapsia niin pitkään kuin mahdollista, kyllä kouluopetusta ehtii saada varmasti vähintään seuraavat 12 vuotta.

Kyllä lapset ovat aina oppinsa hankkineet koulua aloittaessaan - vaikka mitään esiopetusta ei ole ennen ollutkaan.

Eija Niemiselle sanoisin, että miettii nyt vielä tykönänsä mikä oikein on olennaista lapsen kehityksessä ja viihtymisessä päivähoidossa.

Päiväkotiin voi kyllä tulla joskus olemaan ja seuraamaan mitä siellä tapahtuu, ja minkälainen se esiopetustuokio on, jota ei muka voi opettaa kuin lastentarhanopettajan koulutuksen saanut.

Terveisin 20 vuotta päiväkodissa työskennellyt 2,5 pituisen koulutuksen omaava lastenhoitaja.

Esiopetusta on koko elämä