Lukijoilta

Huttu-Juntunen
on oikeassa

Viime päivinä tunteita on kuohuttanut oikeuskanslerin päätös Suomen Yrittäjien tekemään kanteluun, joka koski ministeri Terttu Huttu-Juntusen tekemää päätöstä Auto- ja Kuljetusalan kuorma-autonkuljettajien työehtosopimusten yleissitovuutta. Kuultuaan sekä työntekijöitä että työnantajia sekä tutustuttuaan laajasti tilastoihin Huttu-Juntunen totesi työehtosopimuksen olevan yleissitova.

Mielestäni Huttu-Juntunen on toiminut täysin oikein puolustaessaan sopimuksen yleissitovuutta. On syytä muistaa, että eduskunnan enemmistön tahto työehtosopimusten yleissitovuudesta säädettäessä oli tietyn vähimmäispalkan turvaaminen kaikille työntekijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on maksettava vähimmäispalkkaa ja on vastattava muistakin sopimuksen vähimmäisehdoista. Tästä periaatteesta on pidettävä edelleenkin tiukasti kiinni. Muutoin työntekijät joutuvat työelämässä millaisen mielivallan kohteeksi tahansa sopiessaan palkoistaan.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa on merkillistä se, että työntekijöiden ja työnantajajärjestön yhteistä näkemystä ei kunnioiteta. Sekä työnantajat (ALT) että työntekijät (AKT) olivat yksimielisiä alan työehtosopimuksen yleissitovuudesta. Täytyy olla kovaa näyttöä, jotta tätä ei kunnioitettaisi. On syytä muistaa, että Suomessa työlainsäädäntöä on pitkään laadittu ja sovellettu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa yhteistoiminnassa. Ei voi olla ajattelematta, että Suomen Yrittäjät toimi tässä eräänlaisena koepallon heittäjänä. Se kokeili kepillä jäätä saadakseen aukon yleissitovuuteen, vaikka yleissitovuuden merkitys tunnustetaan laajasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Huttu-Juntunen toimi aivan oikein pyytäessään jo etukäteen oikeuskanslerilta kantaa omasta toimivallastaan tässä asiassa. Oikeuskansleri totesi omassa vastauksessaan, että ministerillä on työehtosopimuksen yleissitovuutta koskevassa asiassa oikeus päättää. Huttu-Juntusen rooteliinhan kuuluvat työsuojeluasiat. Hän toimikin päätöstä tehdessään kuten oikeuskansleri tuolloin viime vuoden syyskuussa antamassaan vastauksessa edellytti.

Eri arviointiperustein voidaan päätyä eri tuloksiin, mutta työntekijöiden suojeluperiaatekin huomioiden on tärkeää tulkita yleissitovuutta laajasti. Alunperin yleissitovuus on säädetty työntekijöiden turvaksi eikä siitä ole mitään syytä tinkiä.

Mikko Immonen
kansanedustaja (vas)