Lukijoilta

Oikeuslaitoksen tehtävä toimia
kansan oikeustajun mukaan

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäen haastattelu paljastaa hieman outoja asenteita (TS 24.5.). Oikeuslaitoksen viimeaikaisiin luottamusongelmiin viitattaessa hän toteaa, että koirat haukkuvat ja karavaani kulkee. Lipsahduksen luomaa outoa vaikutelmaa ei enää pelasta lisäys, että tämä ei tarkoita kansan olevan haukkuva rakkikoira. Ilmeisesti sellainen on media, josta ei kuitenkaan nähtävästi tarvitse välittää.

Valtakunnansyyttäjän lipsahdus paljastaa mielenkiintoisella tavalla hänen asenteitaan - piittaamattomuutta kansalaisten ja tiedotusvälineiden näkemyksistä.

Vaikutelma vain vahvistuu kun valtakunnansyyttäjä päivittelee asioiden monitahoisuutta, jota kansalaisten on vaikea ymmärtää, ja oudoksuu sitä, että kaikki uskovat voivansa olla tuomareita, mutta kenenkään mieleen ei tulisi leikkiä kirurgia.

Mielestäni kansalaisilla on vielä jäljellä tervettä oikeudenmukaisuuden tajua, jota on epäviisasta mennä vähättelemään. Kansalaisilla on oikeus arvioida ja arvostella virkamiesten tekemiä ratkaisuja. Tämän oikeuden vähättely on hyvin vanhakantaista ja elitististä ajattelua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kyllä kirurgienkin ratkaisuja saatetaan arvostella niiden lopputulosten mukaan. Samoin valtakunnan taloudellisia ratkaisuja jokainen on omalta kannaltaan pätevä arvioimaan, vaikka ei olekaan ekonomisti. Maallikot ovat luonnollisesti usein väärässäkin, mutta avoin ja asiallinen vuoropuhelu karavaanin ja koirien kesken voi olla hyödyllistä kummallekin.

Varsin usein niin lainoppineet kuin muutkin asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä oikeasta ratkaisusta. Tämä osoittaa asiaa seuraaville kansalaisille, että viime kädessä ratkaisevia usein ovatkin subjektiiviset, harkintaan ja arvoihin liittyvät tekijät. Juuri viimeksi mainituissa kansalaiset ovat asiantuntijoita, sillä kansan oikeustajun mukaisen oikeuden toteuttamista varten oikeuslaitos lienee olemassa.

Pekka Pihlanto
professori
Turun kauppakorkeakoulu