Lukijoilta

Työpaikkakiusatulle
apua saatavilla

Vastaus nimimerkille Kiusattu työpaikalla (TS 17.5.). Henkinen työsuojelu kuuluu työsuojelutarkastajien toimivaltaan, (nämä virat on poliittisesti valittu, siksi sieltä apua saa puoluekirjalla).

Kiusaaminen on tälläkin hetkellä lailla kielletty. Rikoslaki 21 luku, 5 . Henkinen väkivalta on rikos! üRL? 21 luku, 5 . Pahoinpitely.

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Pelkkä yritys on rangaistava teko.

Tällä hetkellä on puolueeton taho mistä voi hakea apua Kiusattujen tuki ry:stä. Lisätietoja saa puh. 08-3218644, 09-7262684 ja ilmainen 0800-97474 klo 12-16 ma-pe.

Itsekin kiusattu