Lukijoilta

Lapsen oikeudet unohtuivat

TS/Marttiina Sairanen<br />Tilapäistyösuhteet eivät sovi lasten parissa tehtävään laadukkaaseen työhön ja yhteis&o uml;n kehittymiseen, sillä tilapäistyöntekijät eivät sitoudu eivätkä juurru työhön sä. He eivät koe työtään omakseen eivätkä kehitä työtään eteenpäin, kirjoittaa psykologi Mirja Malmberg. - Kuva turkulaisten päiväkotilasten maanantaisesta mielenosoituksesta.
TS/Marttiina Sairanen
Tilapäistyösuhteet eivät sovi lasten parissa tehtävään laadukkaaseen työhön ja yhteis&o uml;n kehittymiseen, sillä tilapäistyöntekijät eivät sitoudu eivätkä juurru työhön sä. He eivät koe työtään omakseen eivätkä kehitä työtään eteenpäin, kirjoittaa psykologi Mirja Malmberg. - Kuva turkulaisten päiväkotilasten maanantaisesta mielenosoituksesta.

Turun sosiaalilautakunnan päätös lakkauttaa elokuun alusta 29 lastentarhanopettajan virkaa ja perustaa tilalle lastenhoitajien työsuhteita oli virheellinen ja lapsille vahingollinen. Se merkitsee kunnallisen varhaiskasvatuksen ja hoidon tason selvää laskemista.

Kuinka päätös on voinut mennä läpi niin, ettei ole edes kysytty toteutuuko tässä päätöksessä lapsen oikeus? Kuinka sosiaalilautakunnassa on hyväksytty lapsen oikeuksien vastainen päätös?

Suomen allekirjoittamassa lapsen oikeuksien sopimuksessa (Lapsen oikeuksien- sopimus, Helsinki -94, Ulkoministeriön julkaisusarja), joka on siirretty lakeihimme, sanotaan seuraavaa:

29 artikla: 1. Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että koulutuksen tulee pyrkiä: a) lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen.

3 artikla: 3. Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sosiaalilautakunnan päätös on lain hengen vastainen. Siinä heikennetään tarkoituksellisesti lapsia hoitavan ja opettavan henkilökunnan pätevyyttä ja mahdollisuutta lakisääteiseen valvontaan. Päätös tuntuu käsittämättömältä muutoin edistyksellisyyteen pyrkivässä kaupungissamme.

Päivähoidon onnistumisen edellytykset: Pidemmälle koulutetulla on parhaimmat edellytykset suunnitella toimintaa niin, että kaikki osapuolet tietävät ja voivat ennakoida mitä tulee tapahtumaan. Ryhmien hallinta, henkilökunnan ristiriidattomuus ja ennen kaikkea omaa työtään arvostava ja työhönsä motivoitunut henkilökunta vaikuttaa ilmapiiriin.

Pitkälle koulutettujen henkilöiden koulutusta tulisi päinvastoin mielestämme hyödyntää ja tukea kuin mitätöidä. Periaate: mitä paremmin henkilökunta voi, sitä paremmin jaksetaan hoitaa lapsia.

Tilapäistyösuhteet eivät sovi lasten parissa tehtävään laadukkaaseen työhön ja yhteisön kehittymiseen, sillä tilapäistyöntekijät eivät sitoudu eivätkä juurru työhönsä. He eivät koe työtään omakseen eivätkä kehitä työtään eteenpäin.

Mitä paineita yhteisössä aiheuttaa jo olemassaolevien työsopimusten muuttaminen jälkikäteen? Perussääntö lastenhoidossa on: Jos aikuiset voivat huonosti, se heijastuu lapseen. Miksi yksi ammattikunta asetetaan sijaiskärsijäksi? Onko keneltäkään kysytty muita vaihtoehtoja?

Lautturin päiväkodin vanhemmat vaativat Turun kaupunginvaltuustoa hylkäämään sosiaalilautakunnan päätöksen.

Lautturin päiväkodin
vanhempaintoimikunnan puolesta
Mirja Malmberg
laillistettu psykologi,
psykoterapeutti