Lukijoilta

Nykymenoa

Kansalaiset! Onko meillä enää itsenäisyyspäivää ja itsenäisyyttä, jonka edestä urheat miehemme ovat taistelleet ja henkensä uhranneet vapauden ja isänmaan puolesta. Ei ole, mutta on kymmeniä tuhansia sotainvalideja.

Asia on, ettei ole kuin EU-päiviä ja verojen kiristystä, leikkauksia leikkausten päälle. Kansalaiset köyhtyvät köyhtymistään.

Maija Raita