Lukijoilta

Kiusaajat
hoitoon

Mielipidepalstalla kirjoitettiin työpaikkakiusaamisesta (TS 17.5.). Olen itse kiusattuna työpaikallani. Kiusaajia ovat esimies ja pari työnjohtajan kanssa liittoutunutta työntekijää. Tiedän hyvin miten vaikeaa on saada apua ja ennen kaikkea uskottavuutta asialleen, varsinkaan jos ei kukaan uskalla todistaa puolestasi.

Työterveyshuollon ja viime kädessä lääkärin tulisi huolehtia henkisestä työsuojelusta, mutta käytännössä ei tämäkään toimi. Työpaikkakiusaaminen ei lopu sillä, että kiusattu ottaa lopputilin koska paikalle jää kiusaaja, joka varmuudella valitsee itselleen uuden kohteen ja näin kiusaaminen jatkuu.

Paras tapa olisi etsiä ja tunnistaa kiusaaja tai kiusaajat ja ohjata heidät asianmukaiseen hoitoon saamaan apua kiusaamistarpeeseensa. Näillä näkymin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota työsuojeluvaltuutettujen koulutukseen ja siihen keitä näihin tehtäviin valitaan eikä katsottaisi asioita pelkästään poliittiselta kannalta.

Hätään jätetty