Lukijoilta

Kirjoittajavieras -kolumni
Jukka Mikkola:
Vaaliliitot hämäävät
äänestäjiä

Suomessa pidetään eduskunta- ja kunnallisvaalit joka neljäs vuosi. Euroopan parlamenttivaalit ovat viiden vuoden välein.

Näissä vaaleissa normaalisti saman poliittisen puolueen ehdokkaat muodostavat yhteisen listan. Listan kaikkien ehdokkaiden vaaleissa saamat äänet lasketaan yhteen ja tämä yhteinen äänimäärä ratkaisee sen, montako paikkaa puolue saa. Puolueen ehdokkaista tulevat valituiksi ne, jotka ovat saaneet eniten henkilökohtaisia ääniä.

Vaalijärjestelmämme sallii myös eri poliittisten puolueiden vaaliliitot. Tämä tarkoittaa sitä, että eri puolueiden ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen ja yhteinen äänimäärä ratkaisee sen, montako paikkaa nämä puolueet saavat yhteensä. Valituiksi tulevat näistä puolueista ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet suurimman henkilökohtaisen äänimäärän.

Varsinais-Suomessa ovat Suomen Keskusta (Kepu), Ruotsalainen kansanpuolue (Rkp) ja Suomen Kristillinen liitto (Skl) muodostaneet vaaliliiton eduskuntavaaleissa. Tämä epäpyhä yhteenliittymä vaatii lähempää tarkastelua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yhdistävä tekijä näillä kolmella puolueella on porvarillinen maailmankatsomus. Tähän yhtenäisyys päättyykin.

Yleisilmeeltään Rkp on ollut perinteisesti liberaali ja suvaitsevainen. Kepu on maalaispuolue ja Skl on perin vanhoillinen.

Euroopan unioniin Rkp suhtautuu kaikin tavoin myönteisesti. Skl täysin kielteisesti ja kokee EU:n liitoksi paholaisen kanssa. Kepun suhtautuminen vaihtelee suhdanteiden mukaan.

Seksuaalisiin vähemmistöihin Skl:n asenne on täysin kielteinen ja tuomitseva. Kepu on astetta lievemmällä kannalla ja Rkp on suvaitsevalla linjalla.

Skl on uskontopuolue ja Kepu harrastaa luterilaista, maallistunutta uskontopolitiikkaa. Rkp:n politiikassa uskonnolla ei ole keskeistä sijaa.

Kun varsinaissuomalainen antaa äänensä Ruotsalaisen kansanpuolueen, Suomen Keskustan tai Kristillisen liiton ehdokkaalle eduskuntavaaleissa, ei äänestäjä voi tietää kenen ehdokkaan läpimenoon hän lopulta vaikuttaa. Jos hän on äänestänyt uskovaisena ihmisenä Kristillisen liiton ehdokasta, voi käydä niin että Kristillinen liitto ei saa paikkaa Varsinais-Suomesta. Näin kävi viime eduskuntavaaleissa. Hänen äänensä meni tällöin Rkp:n ja Kepun hyväksi.

Uudet vaalilait ovat juuri eduskunnan käsiteltävinä. Kuulun niihin, joiden mielestä eri puolueiden vaaliliitot tulisi kieltää demokratiaa syrjivinä ja kansalaisia erehdyttävinä.

Kirjoittaja Jukka Mikkola on kansanedustaja (sd) ja Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.