Lukijoilta

Montako ällää

Ylioppilaiden saavutuksia arvioitaessa yksi keskeinen kriteeri näyttää olevan saavutettujen laudaturien lukumäärä. Ainakin tiedotusvälineissä nostetaan hyvin hanakasti seitsemän ällän ylioppilaat kultaiselle jalustalle.

Ällien lukumäärän käyttö arviointiperusteena ei kohtele tasavertaisesti matemaattisesti lahjakkaita ja kielellisesti lahjakkaita. Jokainen opiskeltu kieli kirjoitetaan erillisenä aineena, kun taas matemaattisesti suuntautuneilla vain matematiikka näkyy erillisenä arvosanana; saavutukset fysiikassa ja kemiassa arvioidaan yhdessä muiden reaaliaineiden kanssa.

Kun ällien lukumäärä näyttää olevan saavutusten mitta, tulisi ylioppilaskirjoituksia muuttaa niin, että matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta ja kenties tietotekniikastakin pitäisi voida kirjoittaa erilliset arvosanat. Kyllä mielestäni esimerkiksi laajan fysiikan oppimäärän laudatur vastaa saavutuksiltaan yhden lyhyen kielen laudaturia.

Ällistelijä