Lukijoilta

Arkkipiispan oltava
näkijä ja taistelija

Syyskuussa valitaan suomalaisille uusi arkkipiispa. Tärkeän vaalin ratkaisevat arkkihiippakunnan papisto ja arkkihiippakunnan seurakuntien valitsemat edustajat, sillä heidän määränsä on muihin valintaan osallistuviin verrattuna moninkertainen.

Ne, joille vaikea tehtävä uskotaan, tarvitsevat tukea voidakseen löytää tässä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävässä vaalissa parhaan vaihtoehdon. Arkkipiispan valinta on niin vakava asia, ettei valitsija voi tehdä sitä toisarvoisin perustein.

Henkilökohtaisten pyyteiden on väistyttävä yhteisen edun tieltä. Nyt ei valita omaa miestä, vaan henkilöä, joka täyttää viran asettamat vaatimukset.

Piispan tehtävää ei haeta ja ehdokasasettelu tapahtuu vapaassa keskustelussa. Puhe sammutetuista lyhdyistä on asiatonta, koska keskustelu on avointa ja siihen voi osallistua jokainen suomalainen.

Valitsijoiden keskuudessa käydään todellista keskustelua, joka siivilöi esiin parhaan henkilön. Yksi osa vaikeaa prosessia on se, että ehdokkaina mainitut punnitsevat omia kykyjään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämän ajan asettama päävaatimus arkkipiispalle on, että hän osaa puhua Suomen kansalle ohjaten sitä löytämään oikean suunnan monien uhkien täyttämässä tilanteessamme.

Valitsijoilla ei ole varaa ajatella, että valittava aikaa myöten kasvaa tehtäväänsä. Uuden arkkipiispan on pystyttävä hyvään virkansa hoitoon alusta alkaen.

Hänen on oltava henkilö, jolta on jo totuttu kuulemaan merkittäviä kannanottoja maan ja kansan parhaaksi. Sen takaa selkeä luterilainen teologia ja rakentava ekumeeninen suuntautuminen .

Arkkipiispalla on oltava syvä eurooppalaisen sivistyksen tuntemus ja hänen on tunnettava hyvin suomalainen sielunmaisema. Se tarkoittaa, että hänellä on kyky ottaa vakavasti erilaiset ihmiset. Kirkollisen ja yhteiskunnallisen eliitin tuntemus ei riitä, vaikka sekin on tärkeätä.

Arkkipiispan on oltava näkijä, joka kykenee terävään ilmiöiden analyysiin ja johtopäätöksiin. Tarvittaessa hänen on oltava taisteleva leijona, joka ei pelkää sanoa, mitä totuus vaatii.

Harri Raitis