Lukijoilta

Kirjoittajavieras Tuulikki Grönberg
Avoin keskustelu vanhustenhuollosta

Tuulikki Grönberg.
Tuulikki Grönberg.

Turun vanhustenhuolto on murrosvaiheessa. Työn alla on Turun kaupungin vanhustenhuollon uusi toimintamalli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto vanhustenhuollon osalta yhdistetään. Ehdotus on lausuntokierroksella ja sen tavoitellaan astuvan voimaan ensi vuoden alusta.

Jotta kaupunkimme vanhustenhuollossa tehtävät muutokset eivät perustuisi yksinomaan taloudellisiin perusteluihin eli kustannusten minimoimiseen, tarvitaan avointa keskustelua vanhustenhuollon peruslähtökohdista.

Ensin on etsittävä yhdessä vastaus kysymykseen mikä on Turun vanhustenhuollon tilanne tänään: mitä ajattelevat asiasta vanhukset ja heidän omaisensa, mitä vanhustyötä tekevät ammattilaiset, mitä sosiaali- ja terveystoimen luottamushenkilöt ja mitä vastaava virkamies - nämä kaikki näkökulmat tulee saada julkisiksi. Vasta sitten voidaan lähteä keskustelemaan siitä mitä tavoitellaan tulevaisuudessa.

Vanhustyön palvelurakenteen muutosten näkyminen käytännön vanhustenhoitotyössä edellyttää myös, että erilaisten ammatillisten kulttuurien näkemyseroista keskustellaan avoimesti ja näin löydetään yhteisesti hyväksyttävä tapa toteuttaa ja kehittää Turun vanhustenhuoltoa kokonaisuudessaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jotta todellinen muutos ylipäänsä on mahdollinen, se edellyttää niin kaikilta työntekijöiltä kuin päättäjiltäkin sen tiedon kirkastamista, miksi teemme tätä työtämme. Se, että sanomme vanhuksen hyvinvoinnin olevan lähtökohtamme, ei riitä. Meidän on yhdessä sovittava siitä mitä vanhuksen hyvinvoinnilla tarkoitamme.

Meidän on myös sovittava niistä toimintaperiaatteista ja -tavoista, joilla vanhuksen hyvinvointiin pyrimme.

Ihmisarvoisen vanhuuden puolesta -ryhmä on käynyt keskustelemassa apulaiskaupunginjohtaja Timo Kvistin ja maaherra Heikki Kosken kanssa (TS 6.5.). Artikkelin mukaan tällä hetkellä Turussa kohdellaan vanhuksia huonosti. Väitän päinvastoin: turkulaisia vanhuksia hoidetaan hyvin.

Vanhuksen yksilöllisyyden paremmin huomioiva hoito olisi mahdollista, jos meitä ruohonjuuritason vanhustyön asiantuntijoita ja vanhuksia itseään kuunneltaisiin vanhustenhuollon suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä ja toimintaamme resurssoitaisiin paremmin.

Tällä en tarkoita käytettävissä olevien markkojen merkittävää lisäämistä, sillä sehän ei todellakaan ole mahdollista, vaan käytännön vanhustyön asiantuntijoiden tietotaidon arvostamista ja heidän toimintansa tukemista hallinnon keinoin.

Mielestäni vanhusten hoidosta keskusteltaessa tärkeämpää kuin yksilöimättömien syyttelyjen heittely olisikin positiivisten kokemusten esiinnostaminen. Niistä on mahdollista ottaa oppia.

Muutos on jatkuvaa ja sitä täytyy tapahtua. Turun kaupungin vanhustenhuollon toimintamallin ja palvelurakenteen muutoksen toteuttaminen tulee suunnitella kaikkia osapuolia kuunnellen, jotta sen hyödylliset vaikutukset todella toteutuvat niin, että ne ulottuvat käytännön vanhustyöhön asti lisäten vanhuksen hyvinvointia ja päivittäistä selviytymistä.

Kirjoittaja Tuulikki Grönberg on turkulainen erikoissairaanhoitaja, vanhustyöntekijä ja vanhustyön asiantuntija-opiskelija Turun ammattikorkeakoulussa.