Lukijoilta

Natura-esitys
on supistunut

Kirjoituksessaan Turun Sanomissa 18.5. Altti Lucander väittää, että esitystä Natura 2000 -verkostoksi on virallisen nähtävilläolon (keväällä 1997) jälkeen laajennettu uusilla alueilla.

Ainoa uusi kohde Natura-ehdotuksessa Lounais-Suomessa on Luvian Porsmusansuo. Muutoin vuonna 1997 nähtävillä olleiden Natura-alueiden rajat ovat joko säilyneet ennallaan tai supistuneet, eivät laajentuneet.

Uudenkaupungin saariston Natura-aluetta supistettiin 357 hehtaarilla. Natura-ehdotuksesta on nähtävillä olon jälkeen kokonaan poistettu seitsemän kohdetta.

Lounais-Suomen
ympäristökeskus
Merja Haliseva-Soila
tiedottaja