Lukijoilta

Naturan kahtiajako
välttämätön

Naturasta jätettiin vajaa vuosi sitten yli 14000 muistutusta. Vähintään kolmannes on uusinut jatkomuistutuksella vaatimuksensa. Länsi- ja Lounais-Suomesta jätettiin eniten valituksia.

Ympäristöministeriön tavoitteena on viedä ehdotus valtioneuvoston päätettäväksi kesäkuussa. Aikataulu on asian käsittelyn kannalta ja ihmisten oikeussuojan kannalta aivan mahdoton.

Hallituksen tulee irrottaa Natura 2000 -ohjelmasta uuteen valmisteluun ne alueet, joista on tehty muistutuksia ohjelman valmistelussa.

Nykyisten luonnonsuojeluohjelmien suojelualueiden laajuus on jo täyttämässä Naturan erilaisten luontotyyppien edustavuudelle asettamat tavoitteet. Jos edustavuus välttämättä vaatii lisäalueita, ne pitää valmistella aivan rauhassa oikeussuojanäkökohdat huomioiden.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)