Lukijoilta

Sanoista tekoihin
kokoomus

Olen mielenkiinnolla seurannut kokoomuksen ja sen puheenjohtajan Sauli Niinistön lausuntoja viime päivinä lehdistössä ja televisiossa koskien Suomen Natura 2000 -valmistelua.

Niinistö käyttää sanontoja pitäisi, olisi - mutta maan hallituksessa, jossa lopulliset päätökset tehdään hän ei tietämäni mukaan ole tehnyt mitään medioissa esittämiensä ehdotusten toteuttamiseksi, eikä hän myöskään ole kannattanut aikaisemmin muilta tahoilta tulleita vastaavia ehdotuksia.

Hallitus olisi voinut hoitaa nämä asiat aikoja sitten, koska ongelmat ovat olleet tiedossa jo hyvissä ajoin.

Mielestäni koko Natura-ohjelma on Suomessa haluttu ymmärtää aivan väärin. Sen piiriin halutaan saada mahdollisimman paljon alueita välittämättä siitä, ovatko alueet EU-direktiivien mukaisia vai ei.

Ympäristöviranomaiset eivät ole pystyneet esittämään dokumentoituja tietoja läheskään kaikilta ehdotetuilta alueilta.

Oman kotikuntani Korppoon pinta-alasta on yli 25 prosenttia otettu mukaan Natura-ehdotukseen ilman, että Länsi-Suomen ympäristökeskus osaisi perustella kriteerejä. On tosin joitakin inventointiraportteja 40 vuoden takaa...

Ympäristökeskus ei myöskään ole ottanut huomioon Korppoon kunnan tekemää osa-yleiskaavaa eteläisen saariston osalta, jonka valtuusto on hyväksynyt ja ympäristökeskus lausunnollaan kunnalle marraskuussa 1996 asialliseksi todennut. Kyseinen kaava on jo yli vuoden ollut ympäristökeskuksen käsittelyssä.

Jotta sanoista tekoihin kokoomus.

Klas Lindström
Korppoo